อสป.ปักหมุดขยายท่าบก นำร่องขายสินค้าสัตว์น้ำ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617195

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) เปิดเผยว่า ทาง อสป.ได้ขานรับนโยบายของนายประภัตร
โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในการให้ อสป.ลุยขยายท่าบกทั่วไทย โดยตนอยากให้พนักงานทุกคนมุ่งดำเนินการสู่
เป้าหมายการขยายโครงการท่าบก พร้อมๆ กับการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วไทย เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายรายได้และผลกำไรตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ แผนพัฒนาและขยายตลาดสินค้าสัตว์น้ำของไทย เพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว ช่วยยกระดับตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีมาตรฐานสากล ทั้งคุณภาพและราคา สนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยระยะแรกมีเป้าหมายขยายตลาด การหาตลาดท่าบกให้ชาวประมงได้ประกอบอาชีพและการขยายสินค้าสัตว์น้ำได้มากขึ้นซึ่งขณะนี้ อสป.กำลังหารือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย นำร่องสินค้าสัตว์น้ำเป็นประเภทแรก หากเป็นไปตามที่คาดการณ์จะมีการสร้างคลังสินค้าใกล้ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นที่แรก มีการสร้างห้องเย็นเพื่อเก็บสินค้า และหากมีความต้องการสินค้าก็จะทำให้สามารถขนส่งขึ้นเรือได้สะดวก รวดเร็ว ถ้าประสบผลสำเร็จก็จะขยายท่าบกในพื้นที่อื่นๆ ที่ยากต่อการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s