ลูกเสือที่บ้าน 14.5 พาเที่ยวทั่วไทยพะเยา : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616665

ลูกเสือที่บ้าน 14.5 พาเที่ยวทั่วไทยพะเยา : อาทร จันทวิมล

วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 07.00 น.

พะเยา หรือ ภูกามยาว เป็นเมืองโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมาในอดีต   ตั้งมากว่า 900 ปีมาแล้วในพุทธศตวรรษที่ 16  ก่อนการตั้งเมืองเชียงใหม่   มีกษัตริย์เช่นพระยางำเมืองซึ่งเป็นพระสหายของพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย และ พญาเม็งราย  แห่งเมืองเชียงราย   ต่อมาพะเยาเข้ารวมกับอาณาจักรล้านนา    เข้ามาอยู่ในอาณาจักรสยามพร้อมกับเชียงรายในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน  และได้ตั้งเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2520

5.1 เที่ยวพะเยา https://youtu.be/kqnDB3VKnBE (ชิลไปไหน)

https://www.youtube.com/watch?v=hBD3lFjoWF4 (ชิลไปไหน)

5.2 เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านบัว  https://youtu.be/XBKbBA1lLqE (ยุทธภูมิ)

5.3 ถนนคนเดินที่กว๊านพะเยา https://www.youtube.com/watch?v=pbsjwROpXKU  (gooddayontube)

5.4 ชาวม้งที่ป่าม่วง  พะเยา  https://www.youtube.com/watch?v=yTr7kOVQFM0 (ยุทธภูมิ นามวงศ์)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s