กรมประมงเพาะพันธุ์‘ปลาหุด’สำเร็จ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625035

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปลาพุด หรือปลาหุดเป็นปลาประจำถิ่นหายากของ จ.นครศรีธรรมราช มีแนวโน้มลดจำนวนลงเพราะวางไข่ปีละครั้ง แต่เป็นที่นิยมบริโภค โดยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ700-1,000 บาท จึงเร่งให้ประมง จ.นครศรีธรรมราช รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาดังกล่าวให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำไปขยายพันธุ์ ปล่อยคืนแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำให้กรมประมง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืนเพื่อเป็นแหล่งอาหารและการประกอบอาชีพที่มั่นคง

ด้านนายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กล่าวว่า ปลาหุด หรือปลามัน ปลาเลียหินปลาลูกอีแดง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ceratogarra cambodgiensis (Tirant 1884) อาศัยตามบริเวณพื้นที่เป็นกรวดและหินตามแหล่งน้ำลำธารต้นน้ำและน้ำตก ในประเทศไทยพบกระจายในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำน่าน และภาคใต้ ทางศูนย์ฯ ได้พยายามเพาะพันธุ์จนสำเร็จในปีนี้

ขณะที่ น.ส.นิภา กาลศรี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้รับพันธุ์ปลาหุดจากกลุ่มอนุรักษ์ปลาหุด44 ตัว แล้วนำมาเพาะพันธุ์ด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ อย่างไรก็ดี การทดลองเพาะขยายพันธุ์พบปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากปลาหุดเพศผู้ มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย 4-5 เท่า มีนิสัยปราดเปรียว ว่ายน้ำเร็ว ทำให้จับได้ยาก อีกทั้งเป็นปลาที่วางไข่เพียงปีละ 1 ครั้ง สัดส่วนพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์ยังไม่สมดุลกัน อัตราผสมไข่จึงน้อย เนื่องจากมีน้ำเชื้อไม่เพียงพอ กรมประมง จึงมีแผนที่จะเก็บรักษาลูกพันธุ์ที่เพาะได้นี้บางส่วนไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปผลสำเร็จครั้งนี้ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่หายากให้กลับคืนสู่แหล่งน้ำต้นกำเนิด คืนความหลากหลายให้ระบบนิเวศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s