กรมหม่อนไหมแนะนำ การเลี้ยงช่วงฤดูหนาว ควรปลูกพืชไว้คลุมดิน ใช้เพื่อป้องกันน้ำระเหย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625629

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ช่วงอากาศหนาวเย็นทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบางพื้นที่ประสบปัญหาต้นหม่อนขาดน้ำ ต้นหม่อนคายน้ำมากทำให้การเติบโตชะงัก ปริมาณหม่อนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงไหม จึงควรมีการดูแลแปลงหม่อนอย่างสม่ำเสมอ ใส่อินทรียวัตถุและปุ๋ยคอกเพื่อให้ดินร่วน น้ำสามารถซึมลงผิวดินและซับน้ำได้ดี ใช้วัสดุคลุมผิวดินรักษาความชื้น ป้องกันความร้อนจากแสงแดด อาทิ ฟางข้าว เปลือกถั่ว ซังข้าวโพด แกลบดิบ เป็นต้น ส่วนการให้น้ำต้นหม่อนควรให้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งโดยเปิดร่องปล่อยน้ำเข้าแปลง หรือใช้ระบบสปริงเกอร์ ควรทำแนวป้องกันไฟรอบๆ แปลงหม่อน และควรหมั่นสำรวจแปลงหากพบการระบาดของโรคต่างๆ ให้เก็บใบและตัดกิ่งหม่อนที่เกิดโรคเผาทำลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

สำหรับการเลี้ยงไหมในฤดูหนาว สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของหนอนไหม เกษตรกรควรเลี้ยงไหมให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและความชื้น โดยนำเตาถ่านก่อไฟที่หมดควันแล้วตั้งในห้องเลี้ยงไหมและวางกะละมังหรือถังที่มีน้ำสะอาด เพิ่มอุณหภูมิและความชื้นให้สูงขึ้น ปิดหน้าต่างและประตูหรือคลุมห้องเลี้ยงไหมให้มิดชิด ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดคลุมใบหม่อนเพื่อไม่ให้แห้งเกินไป แต่หากอากาศเย็น ความชื้นสูง นอกจากเตาถ่านก่อไฟที่หมดควันแล้ว การให้ปริมาณใบหม่อนที่ใช้เลี้ยงในแต่ละมื้อก็ควรให้พอดีหรือใกล้เคียงกับความต้องการของหนอนไหม โรยแกลบเผาหรือปูนขาวในช่วงไหมนอน และเก็บใบหม่อนในสภาพที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและไม่อับชื้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s