บมจ.ทีพีไอ โพลีน และ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625219

บมจ.ทีพีไอ โพลีน และ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บมจ.ทีพีไอ โพลีน และ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

กระทรวงคมนาคมได้เสนอให้ใช้พื้นที่อาคารกลางบางซื่อเพื่อใช้ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19และกรมการแพทย์มอบหมายให้สถาบันโรคผิวหนังดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเร่งด่วน โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยงานนี้ อนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ที่ได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มตลอดทั้งปี 2564ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s