ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภัยร้ายใกล้ตัว ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ป้องกันได้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/624740

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภัยร้ายใกล้ตัว  ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ป้องกันได้

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

รู้หรือไม่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือโรคซีโอพีดี (COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease) เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ ของประชากรไทย โดยในปี 2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกว่า 3 ล้านคน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตสูงขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกับทั่วโลก ขณะที่ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากยังขาดความตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคดังกล่าว ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จึงมีความสำคัญอย่างมาก

วันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลกในปีนี้ มีคำขวัญว่า “Healthy Lungs – Never More Important” หรือ “ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีปอดที่แข็งแรง” กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการ Health Lung โดย บริษัทแอสตราเซเนกา ประเทศไทย จำกัด จึงได้จัดทำคลิปวีดีโอ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคดังกล่าวเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนคนไทย ตระหนักถึงภัยของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันดูแลตนเองรวมไปถึงการรักษาโรคนี้

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มากกว่า90% มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่หรือการสูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานาน ขณะที่ มลพิษทางอากาศ หรือการสูดหายใจละอองสารเคมีบางชนิดเป็นปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ก็สามารถก่อให้เกิดโรคนี้ได้โดยผู้ป่วยโรคนี้ต้องทรมานจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น อาการไอเรื้อรังเหนื่อย และหายใจลำบาก อันสืบเนื่องมาจากความเสื่อมของถุงลมและปอด

การสังเกตอาการของผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในระยะแรกผู้ป่วยมักมีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะมาก เหนื่อย อ่อนเพลียง่าย บางรายอาจมีอาการแน่นหน้าอกร่วมด้วย หากมีอาการมากขึ้น ผู้ป่วยจะเหนื่อยหอบ จนไม่สามารถทำกิจกรรมตามปกติได้ เมื่อผู้ป่วยมีอาการในระยะสุดท้ายนั้น มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ระบบการหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถป้องกัน และดูแลไม่ให้อาการของโรคลุกลามได้

แม้วิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันจะพัฒนามากขึ้นจนทำให้มีวิธีการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให้มีอาการที่ดีขึ้นได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นการดูแลตนเอง เช่น การกินอาหารที่มีประโยชน์, การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ, การงดสูบบุหรี่, การหมั่นตรวจสมรรถภาพปอดอย่างน้อยปีละครั้ง และการพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ผู้ที่มีสุขภาพดีสามารถป้องกันโรคนี้ได้ หากไม่สูบบุหรี่ อยู่ห่างจากผู้ที่สูบบุหรี่หรือแหล่งละอองสารเคมี และออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อหัวใจและสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเป็นนิสัย เช่น แอโรบิก หรือวิ่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการ Healthy Lung Thailand ได้เริ่มต้นดำเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 โดยมีจุดประสงค์ในการมุ่งสร้างการตระหนักรู้และ สนับสนุนการเข้าถึงการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรจากภาครัฐ เอกชน และการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s