รำลึกครบรอบ 18 ปีการจากไปของคุณพ่อเรย์ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ชวนทำบุญรับปีใหม่‘สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625417

รำลึกครบรอบ 18 ปีการจากไปของคุณพ่อเรย์  มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ชวนทำบุญรับปีใหม่‘สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ’

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ หลายคนกำลังมองหาของฝากของขวัญหรือตั้งใจที่จะทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ หลังจากที่ปีนี้ทุกคนต่างผ่านเรื่องราวที่ไม่ค่อยสู้ดีนักมาตลอดทั้งปี ทั้งเรื่องเศรษฐกิจหรือปัญหาโรคระบาดอย่างโควิด-19 ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ซึ่งเชื่อว่าปีหน้าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นพร้อมโอกาสนี้เป็นวาระครบรอบ 18 ปี การจากไปของคุณพ่อเรย์ (บาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน) มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ จึงขอเชิญชวนคนไทยที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยการให้ โดยร่วมบริจาคมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อช่วยคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ “สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ”

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เผยว่า บาทหลวงเรย์มอนด์อัลลีน เบรนนัน หรือ คุณพ่อเรย์ บาทหลวงชาวอเมริกันไอริช ผู้ใช้เวลากว่า 52 ปี ในเมืองไทยจวบจนชีวิตของท่าน ได้ทำงานอย่างเสียสละและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยความรัก ทั้งผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และคนพิการ ให้อยู่ร่วมในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหลายโครงการที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มยังคงดำเนินงานอยู่และได้รับการสานต่อโดยบาทหลวงจากคณะพระมหาไถ่ และลูกๆ ของท่านทุกคน

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ก่อตั้งโดย บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนเนน หรือที่เราเรียกกันว่า “คุณพ่อเรย์” ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ตั้งแต่ปีพ.ศ.2527 โดย คุณพ่อเรย์ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลมาเป็นเจ้าของและดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินงานตามจิตตารมณ์ได้สืบไป ดังที่คุณพ่อเรย์ได้ย้ำเสมอว่า “พ่อต้องการช่วยเหลือคนพิการทุกคนทั้งโลก….ให้มีอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดชีวิต”

นอกจากนี้ คุณพ่อเรย์ ยังได้ให้แนวทางถึงการดำเนินงานของมูลนิธิที่เป็นองค์กรสนับสนุนและจัดหาทุนในการดำเนินงานของศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ เพื่องานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามจิตตารมณ์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อริเริ่มการดำเนินงานหรือสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เราเน้น การสร้างงาน สร้างอาชีพและให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ไปกว่า 10,000 คน

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ปัจจุบัน มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการระดับสากล ที่ให้ความช่วยเหลือเยาวชนคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่ามาอย่างยาวนาน เพื่อให้คนพิการได้พึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นจำนวนมากทั้งด้านการศึกษา การฝึกอาชีพการจัดหางาน ฯลฯ และในโอกาสต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ พร้อมรำลึก 18 ปี การจากไปของคุณพ่อเรย์ จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีๆ ให้กับผู้พิการ ได้ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ที่สถาบันการศึกษาของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ทั้ง 4 แห่ง คือ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์ฯ, วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายในพระราชูปถัมภ์ฯ, วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ เพื่อต่อลมหายใจร่วมสร้างพลังงานบวกให้คนพิการให้มีกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป

นอกจากนี้ เหล่าคนดังและคนมีชื่อเสียงในแวดวงนักธุรกิจ ได้ร่วมรำลึกครบรอบ 18 ปีการจากไปของคุณพ่อเรย์นับเป็นโอกาสดีส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่ร่วมกัน พร้อมรณรงค์ให้คนไทยที่มีจิตกุศลได้ร่วมบริจาคเงินหรือข้าวสารอาหารแห้ง หรือสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้ชีวิตมีความหวัง มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิฉันชื่นชมคุณพ่อเรย์เป็นอย่างมาก ท่านเป็นบาทหลวงที่จิตใจมีเมตตาและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมาก ท่านได้เปิดโรงเรียนสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการ มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2527 โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เลือกเปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเชื่อว่าอาชีพทั้งสองอย่างนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป ซึ่งในขณะนั้นเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากของประเทศไทย ปัจจุบันสองอาชีพนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆ เป็นไปอย่างที่คุณพ่อเรย์ได้คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ท่านยังเปิดสอนสาขาวิชาอาชีพอื่นอีกมากมายให้กับผู้พิการเหล่านี้ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ เดี๋ยวนี้จะเห็นได้ว่ามีคนพิการจำนวนมากสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้อบรมและฝึกฝนจากโรงเรียนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิมหาไถ่ฯ เรียนจบมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้กว่า 10,000 คนแล้ว เพื่อเป็นการรำลึกถึงความดีของคุณพ่อเรย์

จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

และเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่จะถึงนี้ ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ทำให้ผู้พิการสามารถยืนหยัดช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งจะนำความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวผู้พิการ ร่วมกันก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมแบบยั่งยืนกันดีกว่าดิฉันอยากให้ทุกท่านเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีด้วยการเป็นผู้ให้ และแบ่งปันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่ผู้พิการ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้สดใสรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ”

ด้าน เซเลบริตี้สาวใจบุญ จุ๋ย-จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ณ อยุธยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราทุกคนต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักกับการระบาดของโควิด-19 และปีใหม่นี้เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น จึงอยากเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตใจเมตตามาร่วมทำบุญต้อนรับปีใหม่กันด้วยการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และร่วมรำลึก 18 ปี การจากไปของคุณพ่อเรย์ที่ท่านได้อุทิศตนทำงานช่วยเหลือผู้พิการมาโดยตลอดขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 342-3-04066-0 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8100, 8102มือถือ 099-3944795 มีผู้พิการกว่า 800 คน กำลังรอรับน้ำใจจากพวกเราทุกคนอยู่ “สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” นะคะ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s