ลูกเสือที่บ้าน 14.20 พาเที่ยวทั่วไทย สิงห์บุรี : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625143

ลูกเสือที่บ้าน 14.20 พาเที่ยวทั่วไทย สิงห์บุรี : อาทร จันทวิมล

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 07.00 น.

สิงห์บุรีเป็นพื้นที่ซึ่งมีคนอยู่มาหลายพันปีก่อนประวัติศาสตร์  เพราะพบหลักฐานขวานหิน  กำไลสำริด ที่บ้านชีน้ำร้าย อ.อินทรบุรี  และที่ บ้านบางวัว  อ.บางระจัน   พบเมืองโบราณสมัยทวารวดี  มีคันดินคูน้ำ  ภาชนะดินเผา ลูกปัด  ที่บ้านคูเมือง  อ.อินทร์บุรี  และบ้านคีม อ.บางระจัน  สมัยอยุธยา สิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง  พ.ศ.2308 ชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวต่อสู้พม่าที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา นำโดย พระอาจารย์ธรรมโชติ นายท่านนายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองแสงใหญ่  นายโชติ นายทองเหม็น  นายจันหนวดเขี้ยว นายทองแก้ว   ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดคือ ปลาช่อนแม่ลา

2.1 กินเพลิน เดินชิลล์ ที่สิงห์บุรี https://www.youtube.com/watch?v=wzbNtvV4ZF8 (เที่ยวไทยไม่ตกยุค)

2.2 ปลาช่อนแม่ลา https://localwisdom.gsb.or.th/category/index/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5 (GSB)

2.2 ตลาดไทยย้อนยุคค่ายบางระจัน https://www.youtube.com/watch?v=PifzMY0L0B4 (อมรินทร์ทีวี)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s