ลูกเสือที่บ้าน 14.21 พาเที่ยวทั่วไทย อ่างทอง : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625150

ลูกเสือที่บ้าน 14.21 พาเที่ยวทั่วไทย อ่างทอง : อาทร จันทวิมล

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 07.00 น.

อ่างทองเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี ปรากฏหลักฐานที่บ้านคูเมือง อำเภอแสวงหา และมีคนอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอ่างทอง มีชื่อเรียกว่าเมืองวิเศษไชยชาญ  โดยมีทุ่งป่าโมกเป็นที่ตั้งทัพรวมพลที่สำคัญ มีพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก นักรมคนสำคัญของเมืองวิเศษไชยชาญ คือขุนรองปลัดชูซึ่งนำกองอาทมาต 400 คนรบกับทหารพม่าที่ตำบลหว้าขาว ริมทะเลกุยบุรี จนตายหมดทั้งกองทัพ 

1.โครงการผันน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง https://youtu.be/63QEKItYBDs (สทท. กาญจนบุรี)

2. ชะอมสู้โควิดที่ตำบลโพธิ์รังนก https://www.youtube.com/watch?v=zWzSz_b7IVk (NBT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s