ลูกเสือที่บ้าน 14.22 พาเที่ยวทั่วไทย พระนครศรีอยุธยา : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625155

ลูกเสือที่บ้าน 14.22 พาเที่ยวทั่วไทย พระนครศรีอยุธยา : อาทร จันทวิมล

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 07.00 น.

พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นเมืองหลวงราชอาณาจักรของชนชาติไทยระหว่าง พ.ศ. 1893 ถึง2310 อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำป่าสักกับ เมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร ที่เป็นเมืองเก่า และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่วัดพนัญเชิงและวัดอโยธยา (วัดเดิม) ที่สร้างมาก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง โดยรวมอำนาจระหว่างอาณาจักรละโว้ กับสุพรรณภูมิ  ราชอาณาจักรอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคกับจีน  ญี่ปุ่น เวียดนาม อินเดีย  เปอร์เชีย  ฝรั่งเศส  สเปน เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ  โดยมีสินค้าสำคัญคือ ข้าวสาร หนังกวาง ไม้สัก เกลือ ปลาแห้ง  พริกไทย เมื่อ พ.ศ. 2534  องค์การยูเนสโก ได้ประกาศรับรองให้ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นมรดกโลก

1.อโยธยาศรีรามเทพนคร https://www.youtube.com/watch?v=q-gYP4dydvA (กระจกหกด้าน)

2. อยุธยามรดกโลก https://www.youtube.com/watch?v=NFZRxhgv8yk (TPBS)

3.  กรุงเก่าเล่าใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=upkoM6EykXg (กระจกหกด้าน)

4.โรตีสายไหม https://www.youtube.com/watch?v=rbF8MgZygFw (GSB ธนาคารภูมิปัญญา)

5. Ayutthaya  https://www.youtube.com/watch?v=z6HEbZEYLHQ (Expedia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s