ลูกเสือที่บ้าน 14.23 พาเที่ยวทั่วไทย ปทุมธานี : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625167

ลูกเสือที่บ้าน 14.23 พาเที่ยวทั่วไทย ปทุมธานี : อาทร จันทวิมล

วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.00 น.

เมื่อราว 5,000 ก่อน  บริเวณจังหวัดปทุมธานีเป็นทะเล เพราะปรากฏหลักฐานหอยนางรมขนาดใหญ่หลายล้านตัวที่ทับถมกันอยู่บริเวณวัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว   ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์  พวกมอญเมืองเมาะตะมะอพยพหนีพม่าเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสามโคก  พ.ศ. 2461 เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคกเป็นจังหวัดปทุมธานี   ในปัจจุบัน  ปทุมธานีมีสวนอุตสาหกรรมบางกระดีและนวนคร ที่มีโรงงานจำนวนมากตั้งอยู่   มีตลาดไทและตลาดสี่มุมเมืองเป็นตลาดขายส่งสินค้าเกษตรกรรมใหญ่ของประเทศ

1. ตลาดไท  แหล่งค้าส่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย https://www.youtube.com/watch?v=zq3NU42WsbA  (บ้านน้อคดาวน์)

https://www.youtube.com/watch?v=DJLxBBteUxg (ตลาดไทคลองถม เที่ยวเมืองไทย)

2.ขนมไทย ย่าพวง https://www.youtube.com/watch?v=AYt5cpkYVHI (GSB ธนาคารภูมิปัญญา)

3. ตลาดต้นไม้ คลอง 15  https://www.youtube.com/watch?v=Zb6JNUCIQKQ (MCOT)

4. วัดเจดีย์หอย https://www.youtube.com/watch?v=FQftZp2b3Kw (Anan Kemthong)

5. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร https://www.thai-koujyo.com/ie_summary.php?lg=th&ineid=0037 (Thai-Kouiyo)

6. สวนอุตสาหกรรมบางกระดี https://www.youtube.com/watch?v=lGilT56wnjo (กรมแรงงาน)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s