สมาคมสัตว์ปีกร่วมถก ตอกย้ำเนื้อไก่ไทยปลอดภัย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625634

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ มุ่งเน้นด้านวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อความเชื่อมั่นด้านสัตว์ปีกไทย โดยเฉพาะการผลิต การวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสารสำหรับผู้บริโภค

“ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่อันดับ 8 ของโลก มีการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เป็นอันดับ 4 ของโลก การติดตามงานวิจัยที่หลายประเทศจัดทำและออกเผยแพร่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นกุญแจสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งลดต้นทุน ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ปีกที่ปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสาร” นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย กล่าว

สำหรับปีนี้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาทิ หัวข้อ อาหารและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด หรือหัวข้อ ความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกปลอดภัยมั่นใจต่อผู้บริโภคช่วงโควิด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดเวทีให้นิสิต นักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านสัตว์ปีก 4 ผลงานที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และให้การสนับสนุนในการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการการผลิตสัตว์ปีก ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s