ส่งเสริมโคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกด้วยFTA

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/624789

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “โคนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยดร.อำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผู้แทนกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ปศุสัตว์ จ.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ก่อนหน้านี้ ที่ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ สำหรับโครงการ “โคนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ ที่มุ่งยกระดับการพัฒนาผู้ประกอบการนมโคแปรรูปของไทยให้พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยัง มีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ที่สำคัญยังจัดให้มีการแสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปจากผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฯ อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s