หนังสือเด่น : ข้อปฏิบัติในการดำรงชีวิตและการงาน เคล็ดลับความสำเร็จในยุคศตวรรษ21

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/624594

หนังสือเด่น : ข้อปฏิบัติในการดำรงชีวิตและการงาน  เคล็ดลับความสำเร็จในยุคศตวรรษ21

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ทุกคนรู้ดีว่า ตัวตนของเราอยากเป็นคนแบบไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอยากประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งนั้น แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง การที่จะเป็นคนอย่างที่อยากเป็นแบบนั้นทุกวัน หรือประสบผลสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เพราะคนเราถูกหล่อหลอมและถูกเลี้ยงดูต่างกัน มีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกัน จึงทำให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป บางครั้งการกระทำของเราเองก็ส่งผลดีหรือบางครั้งก็มีผลร้ายต่อชีวิตเรา ลักษณะนิสัยของคนเราถือว่ามีความสลับซับซ้อน การบังคับควบคุมนิสัยให้ทำในสิ่งที่พึงประสงค์เป็นเรื่องยาก แต่การทำให้ตัวเองประสบผลสำเร็จก็เป็นเรื่องยากและท้าทายยิ่งกว่า ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราก็อยากสำเร็จ เพราะความสำเร็จคือการที่เราบรรลุในสิ่งที่เราต้องการ ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมาดปรารถนา และเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต ซึ่งมีความหมายต่อชีวิตคนเรามาก

หนังสือ “100 Things Successful People Do 100 เคล็ดลับที่คนสำเร็จทำ” เขียนโดย ไนเจล คัมเบอร์แลนด์ โค้ชฝึกอบรมผู้บริหารและอบรมความเป็นผู้นำมืออาชีพชื่อดัง ผู้แปลประภาวดี จิลลานนท์ เป็นหนังสือแนะนำมุมมองความคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และการทำงานที่ประสบผลสำเร็จในยุคศตวรรษ 21
ผู้อ่านจะได้รับทราบข้อคิดและแนวทางปฏิบัติ ที่ทรงพลังหลากหลายรูปแบบ และเมื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว จะทำให้ผู้อ่านสามารถประสบผลสำเร็จในชีวิตมากขึ้น หนังสือมีแนะนำทั้งเป้าหมายใหญ่และท้าทายที่สุด หรือแม้แต่เป้าหมายเล็กๆ ธรรมดาที่สุด อาทิ ได้เลื่อนตำแหน่ง วิ่งออกกำลังกายทุกวัน จ่ายจำนองบ้านจนหมดได้พบเพื่อนดีๆ ออมเงินได้จำนวนหนึ่ง รักงานและไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกกดดัน เป็นต้น

เคล็ดลับมีทั้งหมด 100 ข้อพร้อมแนวทางปฏิบัติ ถือเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จได้ตามใฝ่ฝัน เนื้อเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและการทำงานในทุกๆ ด้าน ได้แก่ แนวทางสร้างความสำเร็จด้านอาชีพการงาน ความสัมพันธ์การเลี้ยงลูก บุคลิกภาพลักษณะนิสัย การสร้างฐานะการเงิน สุขภาพและความสงบ การศึกษาเรียนรู้ การเกษียณและมรดกตกทอด ในแต่ละบทจะนำเสนอมุมมองความคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยบรรลุเป้าหมาย ในหน้าแรกของบทจะเริ่มต้นด้วยการทำคำคมจากนักคิดนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จด้านนั้นๆ หลังจากนั้นจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำอธิบายเรื่องการตั้งเป้าหมาย และเสนอมุมมุมความคิดใหม่ๆ แบบสั้นๆกล่าวถึงปัญหา และให้ข้อคิดน่าสนใจ ต่อมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ ข้อแนะนำปฏิบัติที่สั้นกระชับและสามารถเริ่มปฏิบัติได้ทันที ซึ่งจะสร้างกระบวนความคิด นิสัยและพฤติกรรมที่ดีและจะเพิ่มโอกาสให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น

แนวทางการปฏิบัติบางข้อก็คุ้นเคย บางข้อก็แปลกใหม่ หรือบางอย่างก็แค่เรื่องสามัญสำนึก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ทันที หรือทำเวลาอื่นๆ ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตในช่วงนั้นๆ หากข้อคิดและแนวทางปฏิบัติใดยังไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตก็ยังไม่ต้องทำ ค่อยนำมาใช้ภายหลัง เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม แต่ที่สำคัญคือต้องลงมือปฏิบัติจริง จึงจะสามารถสร้างนิสัยใหม่ๆ และพัฒนาความคิดไปสู่ผลสำเร็จได้แน่นอน

หนังสือ “100 Things Successful People Do 100 เคล็ดลับที่คนสำเร็จทำ“ เป็นหนังสือที่อ่านง่าย และกระชับ แนะนำข้อปฏิบัติได้อย่างเห็นภาพ เป็นการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาชี้จุดชัดเจนว่าต้องพัฒนาแบบไหน อ่านแล้วไม่เยิ่นเย้อไม่น่าเบื่อ สามารถทำตามได้ทันที คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็อ่านได้เพราะสั้นกระชับชัดเจน หนังสือเล่มนี้คู่ควรเป็น International Bestseller ที่แปลกว่า 20 ภาษาทั่วโลก ฉบับไทยจำหน่ายราคาเล่มละ275 บาท

สร้าง 12 นิสัยใหม่ที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้า มีความสุขและใช้ชีวิตที่พึงประสงค์

หนังสือ “Have a Nice Life : 12 นิสัยเปลี่ยนชีวิต” ผู้เขียน นิ้วกลม เป็นหนังสือที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำรวจตัวเอง รวมทั้งเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง คือปรับนิสัยจากคนธรรมดาที่หย่อนยานใช้ชีวิตตามยถากรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยพอใจ ไปสู่นิสัยที่สร้างความก้าวหน้าและสร้างความพึงพอใจต่อตัวเองและชีวิต ในเล่มได้แนะนำให้สร้างนิสัย 12 อย่าง โดยแบ่งเป็น12 บท สร้างนิสัยแต่ละเดือนเรียงลำดับ จากมกราคมถึงธันวาคม จากนาทีที่ลืมตาตื่น จนถึงเอนตัวลงนอน ตลอดจนช่วงเวลาในแต่ละวันที่เต็มไปด้วยโอกาสมากมาย ให้เราได้พัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา ด้วยวิธีการเขียนที่เรียบง่ายทรงพลัง ชัดเจน ลื่นไหล เป็นมิตร สนุก ได้แรงบันดาลใจ เหมาะอย่างยิ่งที่จะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเอง หรือคนที่คุณรักเนื่องในโอกาสปีใหม่หรืออื่นๆ ราคาเล่มละ 319.00 บาท

อย่าสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ฝึกบริหารเวลาให้คุ้มค่าในแต่ละวัน

“วิธีบริหารเวลา ให้คุ้มค่าที่สุดในทุกวัน” ผู้เขียน โลทาร์ ไซแวร์ท ผู้แปล ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ หนังสือจิตวิทยาการพัฒนาตนเองการดำเนินชีวิตการบริหารเวลาที่ทำให้เราตระหนักได้ว่าเวลาที่เราใช้อยู่นั้นอยู่นั้นไม่ได้มีน้อย เวลามีจำนวนมากพอที่จะทำอะไรได้สำเร็จและก้าวหน้าในแต่ละวัน แต่เราต่างหากที่ปล่อยเวลาสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยทบทวนการใช้เวลาของคุณในปัจจุบัน และตรวจสอบว่าสิ่งไหนขโมยเวลาของคุณไป พร้อมวางแผนการใช้เวลาในแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อช่วยให้คุณมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป ผู้เขียนได้แนะนำวิธีคิดที่นำไปปฏิบัติได้จริงเกิดประโยชน์ได้ทันที โดยเขียนสรุปย่อและจับประเด็นสำคัญมานำเสนอ ทำให้เข้าใจง่ายไม่เสียเวลาในการอ่าน และนำไปปฏิบัติได้ทันที ราคา 89.00 บาท

แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม ให้มือใหม่ได้ลงทุนได้ด้วยตัวเอง

ทุกวันนี้ มีหลายคนอยากลงทุนและออมเงินเพิ่มขึ้น แต่จะฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยน้อยเหลือเกิน จะเล่นหุ้น ก็ไม่มีเวลาศึกษาติดตาม กลัวจะขาดทุน ปัญหาสารพัด การซื้อกองทุนรวม เป็นอีกหนทางหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนและออมเงินสำหรับมือใหม่ เพราะความเสี่ยงไม่สูงเหมือนการลงทุนเองผ่านตลาดเงินตลาดทุนโดยตรง แต่การลงทุนนั้นอย่างไรก็มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ ให้ดี รวมถึงเรียนรู้เรื่องระดับความเสี่ยงและความต้องการของตัวผู้ลงทุนเอง รู้จักเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตัวเองสนใจ การเริ่มต้นซื้อขาย แนะนำว่าเราควรซื้อกองทุนประเภทไหนดี ซื้อที่ไหนได้บ้าง ซื้อกับธนาคารโดยตรงหรือโบรกเกอร์ ซื้อเท่าไรถึงจะเหมาะสมกับตัวเอง ซื้ออย่างไร ทุกคำถามเหล่านี้มีคำตอบในหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ด้วยตัวเอง และลดความเสี่ยงในการขาดทุน และลงทุนอย่างฉลาดหนังสือราคา 180.00 บาท

คู่มือพูดสาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่ เตรียมตัวและฝึกฝนแบบ TED Talk

Thank You for Coming to My TED Talk : คู่มือการพูดในที่สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่ ผู้เขียน Chris Anderson, LorinOberweger ไม่ว่าการนำเสนอหน้าชั้นเรียน แข่งขันโต้วาที อัดพอดแคสต์หรือถ่ายคลิปออนไลน์ที่เผยแพร่สู่ผู้ชม จะประสบผลสำเร็จได้ก็ด้วยการนำเสนอที่ทรงพลัง “TED” คือเวทีที่เชื่อในพลังการนำเสนอดังกล่าว “คริสแอนเดอร์สัน” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ TED จึงได้สกัดแก่นความรู้จากประสบการณ์ทั้งหมดลงในคู่มือการนำเสนอสำหรับคนรุ่นใหม่เล่มนี้ ตั้งแต่กลวิธีวางโครงที่จะพูด ร่างความคิดเทคนิคเสริมพลังการพูดด้วยเทคโนโลยี วิธีรับมือเมื่อต้องสื่อสารประเด็นหนัก ตลอดจนเคล็ดลับการเปิดตัวที่ “ฮุก” คนดูได้อยู่หมัด หนังสือเล่มนี้เป็นกล่องบรรจุเครื่องมืออันหลากหลายเพื่อการสื่อสารอย่างทรงพลัง ที่เป็นเหมือนอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ถ่ายทอดความคิด ความหวัง ความฝัน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกได้ หนังสือราคา 240 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s