เกษตรฯ-ธ.ก.ส.สานฝัน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้เกษตรกร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625265

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ระหว่างกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรชัย รัศมีรองผู้จัดการ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ ร่วมลงนามและมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

นายประภัตรกล่าวว่า โครงการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส.ทำงานร่วมกันเนื่องจากเวลานี้เกษตรกรประสบปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง และวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการทำเกษตรด้านปศุสัตว์ ซึ่งใช้เวลาสั้น ใช้น้ำน้อย ได้รับผลตอบแทนเร็ว ถือเป็นทางออกของวิกฤตต่างๆ ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการดังกล่าว โดยจะสนับสนุนเงินกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร หรือประชาชนที่มีความสนใจ เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับ มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ระยะสั้น 4-6 เดือน ซึ่งจะมีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต โดย ธ.ก.ส.ได้รับการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564-วันที่ 31 มีนาคม 2567 ปล่อยกู้เป็นรายบุคคล หนี้เสียสามารถกู้ได้ สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยจะปล่อยกู้สูงสุดรายละ 100,000 บาท/1-3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4และปีที่ 4-5 ดอกเบี้ยตามปกติของธนาคาร

นายสัตวแพทย์สรวิศ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำและให้บริการในด้านการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การควบคุมมาตรฐานฟาร์ม การควบคุมการใช้สารต้องห้ามตามกฎหมาย โดยจะมีการจัดทำฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ การแปรรูป งานการตลาดและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานและให้การสนับสนุน ตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาด เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ สำนักงานปศุสัตว์ทุกแห่ง หรือที่ ธ.ก.ส.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s