เทศกาลโคนมฯย้อนรอย60ปี ปรับใช้นวัตกรรม-เทคโนโลยี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/624967

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมองค์ความรู้การฝึกอบรมเกษตรโคนมเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้การสนับสนุนทุกด้านในการเลี้ยงโคนม สร้างความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร โดยทาง อ.ส.ค.ได้จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ”ประจำปี 2565 หัวข้อ ‘นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL’ ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2565 ที่เชิงเขาตาแป้น อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และเป็นที่ทราบว่า 4 ปีข้างหน้า ไทยจะเปิดตลาดภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ปลดล็อกภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย เกษตรกรจึงต้องปรับตัวมากขึ้นเพื่อการแข่งขันกับต่างประเทศ

ด้านนายสมพร ศรีเมือง ผอ.อ.ส.ค.กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการย้อนรำลึก อ.ส.ค.60 ปี , การประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน และการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) เป็นฟาร์มโคนมครบวงจร เปิดให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อจะได้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มได้ นอกจากนี้ภายในงานยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค , ร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ และปัจจัยการเลี้ยงโคนม ตลอดจนร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่มาร่วมออกบูธภายในงานนี้มากมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s