เปิดคลอง26ขวาระบายน้ำที่สระบุรี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625476

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดคลอง 26 ขวาหมู่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายหลักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ระยะทางประมาณ 26.54 กิโลเมตร ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 20,000 ไร่ โดยกรมชลประทานได้ขุดลอกในปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จมีการจัดรอบเวรการใช้น้ำ เพื่อบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอและทั่วถึง และประสานเกษตรกรผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า สำหรับคลองบางช่วงที่ยังไม่ได้ขุดลอก กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการทันที และมีแผนสร้างประตูน้ำ ซึ่งนอกจากป้องกันอุทกภัยแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งด้านอุปโภค-บริโภคและด้านการเกษตร พร้อมกันนี้ยังปรับปรุงถนนลาดยางคันคลอง 4 กิโลเมตร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร ขอให้ประสานมาที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะรับเรื่องและเข้ามาดูแล รวมทั้งพยายามทำให้เร็วที่สุด อยากให้มองข้าราชการเสมือนคนในครอบครัว ปรึกษาหารือได้ ซึ่งการพูดคุยรับฟังกัน ปัญหาก็สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ รมว.เกษตรฯ ได้มอบเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2564/65 มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,200,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสวาย 1,000,000 ตัว กุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว และยังมีพันธุ์ปลาบึกไซส์ใหญ่ 60 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s