‘ตรีนุช’ตรวจเยี่ยมอาชีวะจิตอาสา บริการประชาชนช่วงปีใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625998

'ตรีนุช'ตรวจเยี่ยมอาชีวะจิตอาสา บริการประชาชนช่วงปีใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565, 15.41 น.

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์  วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ณ ศูนย์บริการประชาชน สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หนองโพ จังหวัดราชบุรี ตามโครงการอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 “พักคน พักรถ” โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ

น.ส.ตรีนุช กล่าวชื่นชมนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่ได้บริการสังคม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี มีความสมานฉันท์เกิดขึ้นในหมู่คณะ

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า วันนี้ได้พบรถยนต์เกิดเหตุขัดข้อง เนื่องจากการเติมน้ำมันผิดประเภท ยางรถยนต์มีปัญหา ฯลฯ แต่ด้วยความสามารถของนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ ทำให้เจอปัญหา และแก้ไขได้ จนกระทั่งรถยนต์ดังกล่าว กลับมาใช้งานได้ปกติ และเดินทางต่อไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัย

ด้าน นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กอศ.กล่าวว่า โครงการอาชีวะจิตอาสาเทศกาลปีใหม่ 2565 ร่วมด้วยช่วยประชาชน พักคน พักรถ จัดขึ้นวันนี้เป็นวันที่ 5 โดยเปิดให้บริการและจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงกิจกรรมให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง / สถานที่ท่องเที่ยว / ที่พัก /ร้านอาหาร และอื่นๆ รวมทั้ง ให้บริการที่นั่งพักผ่อน / บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เป็นต้น ให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มาตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน โดยที่ผ่านมามีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

สำหรับพื้นที่ จังหวัดราชบุรี มีศูนย์อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ ให้บริการ 4 แห่ง ดังนี้

1.สถานีบริการน้ำมัน ปตท.หนองโพ จังหวัดราชบุรี โดย วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

2.บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 218 หมู่ที่ 4 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

3.ปั๊ม ปตท.บจก.ทูเก็ตเตอร์ออยล์ (2017) เลขที่ 323 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

4.ศูนย์ (ถนนเส้นทางไปแสงชูโต เมืองกาญจนบุรี) 42 สถานีตำรวจทางหลวงวังมะนาว ถ.พระราม 2 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ตรวจเช็คเส้นทางที่ตั้งศูนย์อาชีวะจิตอาสา ได้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “อาชีวะอาสา” ใน App Store และ Play Store ซึ่งสามารถนำไปสู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการประชาชนจุดพักรถ พักคน ได้ทั่วประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s