นักกฎหมายมั่นใจ “พลเอกประยุทธ์” หลุดเก้าอี้นายกฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/scoop/499326

01 ม.ค. 2565 |12:15 น.

นักกฎหมายมั่นใจ "พลเอกประยุทธ์" หลุดเก้าอี้นายกฯ

กางรัฐธรรมนูญ 2560 นักกฎหมายใหญ่ชี้ “พลเอกประยุทธ์” หลุดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแน่ มาตรา 158 และ 264 มัดแน่นดิ้นไม่ได้

สาระสำคัญรัฐธรรมนูญมาตรา158 วรรค 3 ระบุว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่  แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นตำแหน่ง  นี่เป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นำมาใช้ยืนยันว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต้องนับมาตั้งปี2557 หากรวมระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จะครบกำหนดในปีนี้

นักกฎหมายมั่นใจ "พลเอกประยุทธ์" หลุดเก้าอี้นายกฯ

ไพศาลยืนยันว่ารัฐธรรมนูญ 60 กำหนดนายกรัฐมนตรีเป็น 2 ประเภทได้แก่ นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 60 คือนายกหลังเลือกตั้ง 62และนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ในขณะรัฐธรรมนูญ 60 ใช้บังคับ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้งจะเข้ารับตำแหน่ง พลเอกประยุทธ์จึงนายกฯตามรัฐธรรมนูญ มาตรา264 บัญญัติด้วยและมาตรา 158 บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเภทนี้ดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี

ก่อนหน้านี้ ฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรพยายามอธิบายว่า การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่นับรวม การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่อนรัฐธรรมนูญ2560 บังคับใช้ เช่นเดียวกับ จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เชื่อว่าประเด็นนี้จะไม่มีปัญหา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีความมั่นคงในการพิจารณาหากมีการยื่นตีความ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s