วัดพระธรรมกายสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ สั่งสมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625872

วัดพระธรรมกายสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ สั่งสมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565, 15.17 น.

วัดพระธรรมกายสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ สั่งสมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

31 ธันวาคม 2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแบบออนไลน์ จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ให้ประชาชนได้สร้างบุญเป็นสิริมงคลรับศักราชใหม่ 2565 ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2564 – 1 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 00.30 น. พร้อมรับฟังโอวาทปีใหม่จาก พระมหาเถระ นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ฟังคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญชัยมงคลคาถา และอธิษฐานจิตให้ ประชาชนทุกคนบนโลกรอดพ้นจากโรคภัยทั้งหลาย และอุทิศบุญให้ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 

ช่วงส่งท้ายปี เวลา 23.30 น. มีพิธีจุดประทีปแปรอักษรและรูปภาพตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา สุขสันต์วันปีใหม่ Happy New Year 2565” จากนั้นร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ต่อด้วยพิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 4,000,002,565 จบ และผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆัง 65 ครั้ง ต้อนรับศักราชใหม่ โดยมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM -005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s