สามแยกวัดใจ สามแนวทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “พลเอกประยุทธ์”

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/scoop/499419

02 ม.ค. 2565 |11:36 น.

สามแยกวัดใจ สามแนวทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย "พลเอกประยุทธ์"

สามแนวทาง คำวินิจฉัยชี้ชะตา “พลเอกประยุทธ์” หากศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณา วาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี

สามแยกวัดใจ สามแนวทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย "พลเอกประยุทธ์"

วาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เป็นเรื่องระยะเวลาทำงานมิใช่การลงโทษ ประเด็นห้ามใช้กฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นโทษจึงขาดน้ำหนัก รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับสมญานามว่าเป็นฉบับปราบโกงที่กำหนดเวลาห้ามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมกันเกิน 8 ปี เพราะไม่ต้องการให้ติดยึดผูกขาดอำนาจ อยู่สืบทอดสร้างอาณาจักรเป็นเจตนารมย์หลักของมาตรา158 วรรค 3  หลายฝ่ายเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุติปัญหานี้ แต่รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ระบุว่ายังไม่ถึงเวลาต้องตีความตามกฎหมาย  เร่งรีบยื่นไปก็จะไม่เข้าเงื่อนไขให้ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย  แต่จำแนก 3 แนวทางพิจารณาได้ดังนี้

แนวทางที่ 1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม2557 ถ้านับจากวันที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี จะครบกำหนดในวันที่23 สิงหาคมปีนี้ หากตีความตามรัฐธรรมนูญมาตรา264 วรรคแรกที่ว่าครม.ที่บริหารราชการอยู่ก่อนการประกาศใช้รธน.เป็นครม.ตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560 ตามแนวทางนี้ พลเอกประยุทธ์มีเวลาเหลืออีกราว 8 เดือน


แนวทางที่ 2 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2560 วันที่ 6 เมษายน 2560 หากเริ่มนับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากวันบังคับใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าว พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีรวมแล้วไม่เกิน 8 ปี ได้ถึงปี 2568หมายความว่าหากอยู่ครบวาระในปี2566 และได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยจะมีอายุขัยราวสองปี

แนวทางสุดท้ายหากนับวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐสภา ระยะเวลารวมกันไม่เกิน 8 ปีในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดในปี2570 พลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนายกฯได้จนครบวาระหากได้รับการเสนอชื่อเข้ามาจากการเลือกตั้งครั้งหน้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s