“สุวัจน์” ชี้เลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลต้องมีส.ส. 300 เสียงป้องกันสภาล่ม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/499324

01 ม.ค. 2565 |12:19 น.

“สุวัจน์” ชี้เลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลต้องมีส.ส. 300 เสียงป้องกันสภาล่ม

“สุวัจน์” ชี้องค์ประชุมสภาส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาล แนะถอดบทเรียน การเลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลควรต้องมีส.ส. 300 เสียงเพื่อป้องกันสภาล่ม

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองปี 65 ว่า การเมืองเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นตัวกำหนดนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศ และประชาชน โดยเฉพาะเสถียรภาพของรัฐบาล ที่เป็นส่วนสำคัญว่าจะแก้ไขปัญหาประเทศสำเร็จหรือไม่ ยกตัวอย่าง กรณีองค์ประชุมไม่ครบ ก็ถือว่าทำให้ขาดเวทีระดมสมอง ซึ่งประเทศกำลังประสบวิกฤตโควิด – 19 และวิกฤตเศรษฐกิจ ประชาชนจึงคาดหวังในเวทีสภา แต่พอองค์ประชุมไม่ครบ ย่อมกระทบความเชื่อมั่นในความรู้สึกประชาชน ว่ากลไกสภาที่จะช่วยเหลือพวกเขาไม่เอื้อต่อการทำงาน เรื่ององค์ประชุมจึงเป็นส่วนที่กระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล 

“เสถียรภาพรัฐบาลสำคัญมาก เราต้องการความเข้มแข็ง และเสียงที่เพียงพอ เพื่อต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ รัฐบาลที่มีเสถียรภาพควรมี ส.ส. 300 คน หากเป็นเช่นนี้องค์ประชุมจะไม่เป็นปัญหา และจะนำพาไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชน แต่ขณะนี้รัฐบาลมี 200 กว่าเสีย งจึงมีปัญหาเรื่ององค์ประชุม ทำให้กระทบการทำงาน เราต้องถอดบทเรียนนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ว่าเราต้องมีตัวเลขที่เหมาะสม ให้เกิดเสถียรภาพที่เพียงพอ” นายสุวัจน์ กล่าว

“สุวัจน์” ชี้เลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลต้องมีส.ส. 300 เสียงป้องกันสภาล่ม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s