อย.สหรัฐเผยชุดตรวจ ATK หาเชื้อ Omicron ไม่แม่นยำ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/671853

วันที่ 29 ธ.ค. 2564 เวลา 15:05 น.อย.สหรัฐเผยชุดตรวจ ATK หาเชื้อ Omicron ไม่แม่นยำสหรัฐเผยชุดตรวจหาเชื้อแบบ ATK บางชนิดอาจตรวจจับโอมิครอนได้ไม่แม่นยำ

สำนักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เผยว่า ผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่าชุดตรวจหาเชื้อแบบเร่งด่วน หรือ ATK ที่ใช้กันทั่วไปบางยี่ห้อมีความแม่นยำน้อยในการตรวจจับเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

FDA วิจัยประสิทธิภาพของชุดตรวจ ATK ร่วมกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้ตัวอย่างจากผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อสายพันุ์โอมิครอนและพบว่า ชุดตรวจแบบ ATK ยังคงตรวจจับเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนได้ แต่แต่ความไวในการตรวจจับเชื้อน้อยลง ซึ่งหมายความว่าอาจให้ผลตรวจเป็นลบแบบลวง หรือ false negative

อย่างไรก็ดี FDA ยังคงแนะนำให้ใช้ชุดตรวจแบบ ATK ต่อไปโดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในกล่อง และบอกอีกว่า โดยทั่วไปแล้วชุดตรวจแบบ ATK มีความไวน้อยกว่าที่จะพบเชื้อในช่วงแรกๆ เมื่อเทียบกับการตรวจแบบ PCR ที่ทำในห้องปฏิบัติการ

FDA ระบุต่อว่า หากมีผลตรวจแบบ ATK ออกมาเป็นลบ แต่สงสัยว่าตัวเองอาจติด Covid-19 ไม่ว่าจะมีอาการบางอย่างหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ แนะนำให้ตรวจแบบ PCR ซึ่งมีมาตรฐานกว่าอีกครั้ง

Photo by Ben STANSALL / AFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s