ปฏิทินข่าว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/626151

ปฏิทินข่าว

วันอังคาร ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับธนาคารโลก และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญนักวิจัยทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการวัดผลทักษะอารมณ์และสังคม(Social and Emotional Skills Workshop)เวทีประชุมระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดเรื่องทักษะอารมณ์สังคมพบกับ ศ.โอลิเวอร์ จอห์น วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผลทักษะอารมณ์และสังคมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียร์ เบิร์กลีย์ และ ซาราห์ เอล วาซซิที่ปรึกษาด้านการศึกษาจากธนาคารโลก ระหว่าง 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2565  มีล่ามตลอดการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้แล้วตั้งแต่วันนี้-5 มกราคม 2565 ทาง https://research.eef.or.th/social-and-emotional-skills-workshop/ (รับจำนวนจำกัด)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s