วิจัยอิสราเอลพบวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงลองโควิด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/672504

วันที่ 08 ม.ค. 2565 เวลา 14:00 น.วิจัยอิสราเอลพบวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงลองโควิดนอกจากป้องกันอาการรุนแรงแล้ว วัคซีนยังช่วยลดความเสี่ยงภาวะ Long Covid หรืออาการที่หลงเหลืออยู่หลังหายป่วย Covid-19

ผลการวิจัยของทีมนักวิจัยจากอิสราเอลซึ่งตีพิมพ์ในเว็บไซต์คลังเอกสารวิชาการออนไลน์ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการ medRxiv พบว่า นอกจากวัคซีนป้องกัน Covid-19 จะช่วยลดอาการรุนแรงแล้ว การฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โดสยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะ Long Covid หรืออาการหรือความผิดปกติที่ยังคงอยู่แม้ว่าจะหายจากการติดเชื้อแล้ว

ทีมวิจัยทำการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ที่เคยติด Covid-19 ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 2020- 15 มิ.ย. 2021 ทั้งที่ฉีดและไม่ฉีดวัคซีนในการรายงานภาวะอาการระยะยาวด้วยตนเอง

ในจำนวนผู้ที่เคยติดเชื้อ 951 คน มี 637 คน (67%) ที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส และในจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว 340 คน (53%) ได้รับวัคซีน 1 โดส และ 294 คน (47%) ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว (2 โดสหรือมากกว่า)

อาการ Long Covid ที่พบได้บ่อยได้แก่ เหนื่อยล้า (22%), ปวดศีรษะ (20%), อ่อนเพลีย(13%) และปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (10%) หลังจากปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการติดตามและอาการเบื้องต้นแล้วพบว่า กลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว (2 โดสหรือมากกว่า) มีโอกาสน้อยกว่าบุคคลที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนที่จะพบอาการเหล่านี้ 64%, 54%, 57%, และ 68% ตามลำดับ

ความถี่ของอาการ Long Covid ที่รายงานบ่อยที่สุดตามสถานะการฉีดวัคซีน ที่มา: medRxiv

Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s