‘ตรีนุช’ถกผู้บริหารศธ. วางแผนการจัดทำคำของบประมาณปี 66

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/626570

'ตรีนุช'ถกผู้บริหารศธ. วางแผนการจัดทำคำของบประมาณปี 66

วันพุธ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565, 13.45 น.

วันที่ 5 มกราคม 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมหารือเรื่องการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ตนได้เน้นย้ำหน่วยงานหลักของ ศธ.ให้จัดทำงบประมาณที่สอดรับกับนโยบายของ ศธ. สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และให้จัดทำงบประมาณให้รองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เข้ามา ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาครูจึงเป็นหัวใจสำคัญและเป้าหมายสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาครูให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับต่อยอดการสร้างห้องเรียนคุณภาพ ด้วยการทำให้ห้องเรียนมีสื่อดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น มีสมาร์ททีวี ซึ่งสื่อต่าง ๆเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ 

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ศธ.ได้พยายามติดช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็กที่ออกจากระบบ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลมีความห่วงใยอย่างมาก เพราะอยากให้ ศธ.ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งการดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบนั้นทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ด้วย เบื้องต้น ศธ.ได้จัดทำโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีงานทำ” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมกับพัฒนาสื่อการสอนในแพลตฟอร์มต่าง ๆให้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้ครูนำมาใช้จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ศธ.จะมีการพัฒนาบ้านพักครู เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคุณครู โดยมีแผนเบื้องต้นจะพัฒนาบ้านพักครู 1 อำเภอ 1 แห่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการใช้งบประมาณของหลวงเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้น ศธ.จะหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นว่าจะมีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวได้บ้าง

“ดิฉันมอบกรอบการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ 2566 ไป โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็ก เพราะสถานการณ์โควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เป็นหลัก นอกจากนี้ จะสานต่อและไม่ทอดทิ้งโครงการดี ๆ เช่น การพัฒนาโค้ดดิ้ง โครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ของ สอศ. เป็นต้น อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้หน่วยงานหลัก จัดทำคำของบประมาณโดยเร็วและคุ้มค่า เพราะที่ผ่านมาในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานใน ศธ.จัดทำงบประมาณล่าช้า จนทำให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตัดงบของ ศธ.ไปจำนวนมาก ทั้งนี้ ศธ.จะเข้าไปทำความเข้าใจกับ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ให้มากขึ้น เพื่อที่จะไม่ถูกตัดงบจำนวนมากเหมือนปีที่ผ่านมา” น.ส.ตรีนุช กล่าว 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s