‘ปธ.ชวน’ตรวจความคืบหน้าสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 องค์ใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/626920

'ปธ.ชวน'ตรวจความคืบหน้าสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 องค์ใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565, 17.17 น.

“ปธ.ชวน”ตรวจความคืบหน้าสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 องค์ใหม่ ที่จะนำมาประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ถ.พุทธมณฑลสาย 5 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความคืบหน้าการบูรณะซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์เดิมที่เคยประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ถ.อู่ทองใน และตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ใหม่ที่จะนำมาประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย และคณะ ยังได้เยี่ยมชมผลงานการสร้างสรรค์งานช่างสิบหมู่ งานจิตรกรรม และงานประติมากรรม รวมทั้งงานศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s