มรภ.สงขลา ร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส ต่อยอดขวดน้ำดื่มใช้แล้ว สู่วัสดุก่อสร้าง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/626645

มรภ.สงขลา ร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส ต่อยอดขวดน้ำดื่มใช้แล้ว สู่วัสดุก่อสร้าง

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

คณะเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา นำทีมนักวิชาการไทยจับมือทีมวิจัยฝรั่งเศส พัฒนาขวดน้ำดื่มใช้แล้ว ต่อยอดสู่วัสดุงานก่อสร้าง พร้อมหารือความร่วมมือทำงานวิจัยด้านพอลิเมอร์ต่อเนื่อง

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม) วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวว่า โครงการวิจัยดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research)หรือ PHC SIAM 2020 – 2021 เรื่อง New eco-efficient constructing materials from waste Poly (ethylene terephthalate) (PET) and renewable resource โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างจากพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต คือขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้ว หรือขวดเพ็ต โดยคณะนักวิจัยในโครงการ เป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ ได้แก่ มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่วนมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส ได้แก่ Université de Nantes, Université Haute-Alsace และ University of Le Mans 

ผศ.ดร.พลพัฒน์กล่าวต่อไปว่า นักวิจัยจากทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือความร่วมมือต่อเนื่องที่สถาบัน Laboratorie de Photochimie et d’Ingéniérie Macromoléculaires ณ Université de Haute Alsace และที่สถาบัน Institut des Molécules et Matériaux du Mans ณ Le Mans Universitéประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้น ตนและทีมวิจัยยังได้ไปบรรยายผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและนักศึกษาที่ Laboratorie de Physicochimie des Polymeres et des interfacesมหาวิทยาลัย CY Cergy Paris Université เรื่องการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติและพอลิเอสเทอร์และการประยุกต์ใช้ (modification of natural rubber and polyesters and its applications) สร้างความสนใจให้แก่นักวิจัยฝรั่งเศส และเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันในอนาคต

“ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติราชการครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้ มรภ.สงขลา เคยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส และสร้างผลงานวิจัยด้านยางและพอลิเมอร์ร่วมกันหลายผลงานเป็นเวลายาวนาน นอกจากนั้น ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในวิชาเรียนอีกด้วย” ผศ.ดร.พลพัฒน์ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s