รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กต.เยี่ยมชมผลงานด้าน BCG มจธ.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/626648

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กต.เยี่ยมชมผลงานด้าน BCG มจธ.

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมหารือภาพรวมการดำเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน BCG Model และการดำเนินงาน “BCG Model @KMUTT” หรือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อันจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในปี 2565 ของประเทศไทยได้ต่อไป โดยมีรศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ต้อนรับและนำชมผลงานเด่นด้าน BCG Model @KMUTT อาทิ Sustainable Consumption and Production Pilot Plant โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท เป็นต้น ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s