สพม.สุโขทัย ตรวจคัดกรองก่อนเข้าทำงาน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/626649

สพม.สุโขทัย ตรวจคัดกรองก่อนเข้าทำงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย  นำบุคลากรตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลตรวจเป็นลบทุกคน 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s