สอศ.เข้มสกัด‘แก๊งตกเบ็ด’ แอบอ้างช่วยสอบผ่านผู้บริหารอาชีวะ ฮึ่มฟันวินัย-อาญา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/626931

สอศ.เข้มสกัด‘แก๊งตกเบ็ด’ แอบอ้างช่วยสอบผ่านผู้บริหารอาชีวะ ฮึ่มฟันวินัย-อาญา

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565, 17.52 น.

สอศ.เข้มสกัด‘แก๊งตกเบ็ด’ แอบอ้างช่วยสอบผ่านผู้บริหารอาชีวะ ฮึ่มฟันวินัย-อาญา

6 มกราคม 2565 ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการสถานศึกษา และก่อนหน้านั้น ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมถึงการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบ และผู้ที่เข้ารับสมัครคัดเลือกฯ ทราบว่าอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือใด ๆ ที่จะให้ผ่านการสอบผู้บริหารได้ เพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนในทุกการสอบ ยึดหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ หากพบเบาะแสการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งมาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมาย เอาผิดทั้งวินัย และอาญาทันที

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าวันนี้  อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ  อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี ) จำนวน 1 อัตรา และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี ) จำนวน 50 อัตรา

ทั้งนี้ กำหนดการสมัครคัดเลือก ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นสมัครสอบด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่  1-10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดที่ตนเองสังกัดเท่านั้น โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับวิธีการสมัคร ให้ผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ http://ipa.vec.go.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s