จี้ “กรมปศุสัตว์” รับผิดชอบหมูแพง ปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมู

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/scoop/500495

10 ม.ค. 2565 |14:01 น.

จี้ "กรมปศุสัตว์" รับผิดชอบหมูแพง ปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมู

ปกปิดข้อมูล โรคระบาดหมู เอื้อนายทุนส่งออกเนื้อสัตว์ ข้อกล่าวหา เรียกร้อง “กรมปศุสัตว์” รับผิดชอบปัญหาราคาหมู

ภาคีคณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย 14 สถาบัน ทำหนังสือถึง อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 64 แสดงห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรค โดยในหนังสือยืนยันการพบ เชื้อ ASF ในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรค และระบุว่าได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งขอให้กรมปศุสัตว์ควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน เพื่อมีให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยแล้ว

จี้ "กรมปศุสัตว์" รับผิดชอบหมูแพง ปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมู

การปกปิดการระบาดของ ASF ในหมู ทำให้ฟาร์มหรือเกษตรกรรายย่อยเลิกเลี้ยงหมู และต้องขายหมูที่รอดออกไปด้วยราคาขาดทุน แต่ทุนใหญ่ไม่เจอปัญหานี้เพราะมีตู้แช่แข็ง สามารถชำแหละหมูแช่เอาไว้เพื่อปล่อยสู่ตลาด เป็นเจ้าหลักเจ้าเดียวในวันที่ไม่มีหมูเจ้าอื่นในตลาด ได้ประโยชน์ทั้งราคาและไม่มีคู่แข่ง อีกทั้งการไม่มีรายงานการติดเชื้อ ASF ในไทยอย่างเป็นทางการตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ยังส่งออกหมูได้โดยไม่มีผลกระทบ

จี้ "กรมปศุสัตว์" รับผิดชอบหมูแพง ปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมู

ปดิพัทธิ์ สันติภาดา สส.ก้าวไกลในฐานะ อดีตสัตวแพทย์ ตั้งคำถามว่า ถ้ารัฐบาลยืนยันว่า ไม่มี ASF ระบาด ทำไมจึงมีมติ ครม.อนุมัติให้ใช้งบกลางเพื่อให้ทำลายสุกรและจ่ายเงินชดเชย แต่กลับไม่มีเอกสารชี้ชัดว่าเป็นโรคอะไร  สถานการณ์โรคระบาดในสัตว์เกิดขึ้นมาแล้ว 2-3 ปีแล้ว ตั้งแต่เริ่มพบการตายไม่ปกติของหมูในจังหวัดชายแดน ซึ่งเพื่อนบ้านพบการระบาดของ ASF ทั้งเมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยที่เราเองกำลังเจอปัญหาโรคอุบัติบัติใหม่ในสัตว์จากม้า ตามมาด้วยวัว ต่อมาคือหมู ซึ่งเป็นเชื้อในอาฟริกาทั้งสิ้น ทำให้เกิดคำถามถึง มาตรการการนำเข้า กักกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ของประเทศไทย ทำให้ไทยถูกมองเป็นของโรคระบาดสัตว์จากแอฟฟริกา

การเกิดโรคระบาดหมูสะท้อนถึงประสิทธิภาพและการวางมาตรการรองรับที่อาจไม่ดีพอของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการควบคุมดูแลในเรื่องนี้  ในปีที่ผ่านมาผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าประเทศไทยไม่มีโรคอหิวาต์ในหมูอย่างแน่นอน แต่ผลการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับพบโรคระบาดในปี 2564 ซึ่งเป็นปีเดียวกัน  คำถามคือมีการปิดข่าว ปกป้องผลประโยชน์ส่งออกเนื้อสัตว์หรือการส่งออกอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ หรือไม่   ใครจะต้องรับผิดชอบ ในฐานะที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s