ตีความตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ทางสามแพร่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/scoop/500231

08 ม.ค. 2565 |12:39 น.

ตีความตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี" ทางสามแพร่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทางสามแพร่งบนตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” เรืองไกร ชิงยื่นตีความสถานะพลเอกประยุทธ์ ก่อนเส้นตายห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินแปดปี

ตีความตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี" ทางสามแพร่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สาระสำคัญรัฐธรรมนูญมาตรา 170 ที่ระบุ เรื่องความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เพราะเหตุ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่งเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้  นี่เป็นเหตุผลที่ นาย เรืองไกร
ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ใช้ในการทำสำนวนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในวันที่ 10 มกราคมนี้ โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดแปดปี

ตีความตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี" ทางสามแพร่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่เรืองไกร ยื่นให้ กกต.ตรวจสอบสถานภาพของพลเอกประยุทธ์เพราะก่อนการเลือกตั้งปี 62 เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติขณะนั้น เข้ายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นำหลักฐานที่ชี้ถึงสถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ   ขอให้ กกต. พิจารณาส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า เป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (15)  มาแล้ว     ครั้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เนื่องจากตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่ถือว่าเป็น เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

มาคราวนี้อ้างรัฐธรรมนูญ  มาตรา 158 วรรคสี่ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้  ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งมาเคลื่อนไหวไล่พลเอกประยุทธ์ จุดเริ่มต้นการเป็นนายกฯของพล.อ.ประยุทธ์ เริ่มต้นเมื่อไหร่ และสิ้นสุดวันไหน จำแนกได้ 3 แนวทางดังนี้

ตีความตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี" ทางสามแพร่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

-24 สิงหาคม 2557 ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นนายกฯครั้งแรก หลังการรัฐประหาร จะครบ 8 ปีในวันที่ 23 สิงหาคม 2565
– 6 เมษายน 2560 เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 จะครบ 8 ปีในวันที่ 5 เมษายน 2568
– 9 มิถุนายน 2562 ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นนายกฯครั้งสอง หลังการเลือกตั้ง จะครบ 8 ปีในวันที่  8 มิถุนายน 2570

ตีความตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี" ทางสามแพร่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เจตนารมณ์ มาตรา 158 ตอนหนึ่งระบุว่า การกำหนดระยะเวลาแปดปีไว้ ก็เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวเกินไป อันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมืองวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เป็นเรื่องระยะเวลาทำงานมิใช่การลงโทษ ประเด็นห้ามใช้กฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นโทษจึงขาดน้ำหนัก   รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับสมญานามว่าเป็นฉบับปราบโกงที่กำหนดเวลาห้ามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะไม่ต้องการให้ติดยึดผูกขาดอำนาจ อยู่สืบทอดสร้างอาณาจักร  หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุติปัญหานี้ แต่รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ระบุว่ายังไม่ถึงเวลาต้องตีความตามกฎหมาย  เร่งรีบยื่นไปก็จะไม่เข้าเงื่อนไขให้ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย   เพราะยังไม่ถึงเวลา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s