กยศ.หั่นดอกเบี้ยกู้-ลดเงินต้น กระตุ้นเด็กเรียน’อาชีวะ-ปริญญาตรี’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/628142

กยศ.หั่นดอกเบี้ยกู้-ลดเงินต้น กระตุ้นเด็กเรียน'อาชีวะ-ปริญญาตรี'

วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565, 14.16 น.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้จัดการ กยศ.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ว่า ตนได้นำเสนอการทำงานที่ผ่านมาว่า กยศ.ได้ทำอะไรบ้าง ซึ่งมีหลายเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงกับ ศธ.ได้ เช่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดย กยศ.กระตุ้นให้เด็กกู้ยืมเงินเรียนในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยระดับอาชีวศึกษา กยศ.จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.5% และได้ส่วนลดเงินต้น 50% ส่วนระดับปริญญาตรี กยศ.จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.5% และได้ส่วนลดเงินต้น 30% ซึ่ง กยศ.ดำเนินโครงการนี้มาแล้วกว่า 2 ปี

“ในปี การศึกษา 2564 กยศ.เตรียมงบประมาณไว้กว่า 4 หมื่นล้าน และ กยศ.ไม่ได้ใช่งบประมาณแผ่นดินเข้ามาช่วยดำเนินการแล้ว ขณะนี้ผมีผู้ขอกู้แล้วกว่า 600,000 คน ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดจากที่ กยศ.ตั้งกองทุนมา ดังนั้น กยศ.จะสามารถเป็นหลักประกันให้ทุกครอบครัวและเด็กทุกคนที่ขาดแคลนก็สามารถกู้ยืมเงินเรียนได้แน่นอน” นายชัยณรงค์ กล่าว

นายชัยณรงค์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กยศ.ได้เสนอโครงการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเด็กๆ เพื่อให้เด็กที่กู้เงิน กยศ.ในอนาคตมีวินัยทางการเงิน และจะไม่ผิดนัดในการชำระหนี้ ทั้งนี้ ยังพูดถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับบุคลากรของ ศธ.ที่กู้เงิน กยศ.ว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือให้ราบรื่นได้อย่างไร โดย น.ส.ตรีนุช รับทราบการทำงานของ กยศ.และเห็นด้วยที่จะให้ กยศ.เร่งผลักดันให้ความรู้ทางการเงินกับเด็กๆ และมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง ศธ.และ กยศ.เพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ร่วมกันต่อไป

ผู้จัดการ กยศ.กล่าวถึงกรณีผู้กู้เงิน กยศ.ออกมาร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับเงินค่าเทอม หรือได้รับเงินกู้ล่าช้า ว่า ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา กยศ.ปล่อยกู้ให้กับผู้เรียนกว่า 600,000 คนแล้ว วงเงินกว่า 37,000 ล้านบาท ผ่านสถานศึกษากว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปลายปี 2564กยศ.ส่งเงินกู้ไปให้แล้วประมาณ 5 แสนคน ส่วนสาเหตุที่เด็กได้รับเงินล่าช้าอีกประมาณ 10,000 คน กยศ.ต้องตรวจสอบเอกสารที่เด็กยื่นกู้มา ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ทำให้ได้รับเงินช้า เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ทำให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดเทอม และช่วงที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง โดยการลดค่าเทอม ทำให้ กยศ.ต้องปรับปรุงตัวเลขใหม่ และมีเด็กบางรายกรอกเอกสารผิดช่อง แนบเอกสารมาไม่ครบ กยศ.ต้องตีกลับไปให้จัดเตรียมเอกสารมาใหม่ ทำให้ได้รับเงินล่าช้า แต่ถ้าผู้กู้ส่งเอกสารกลับมาถูกต้องครบทุกอย่างแล้วกยศ.ก็จะโอนเงินให้ภายใน 7 วัน

“ที่หลายคนไปลือกันว่า กยศ.ไม่มีเงินจ่ายให้กับผู้กู้แล้วนั้น ผมขอยืนยันว่า กยศ.ยังมีเงินจ่ายให้เพียงพอ แต่คนที่ยังไม่ได้รับเงินเพราะยังติดปัญหาเอกสารไม่ถูกต้อง และขณะนี้ กยศ.ก็ได้พัฒนาระบบให้ผู้กู้สามารถกู้ผ่านทางออนไลน์ และผ่านมือถือได้แล้ว รวมถึงหากผู้กู้รายใดต้องการจ่ายเงินคืนให้กับ กยศ.ก็สามารถทยอยจ่ายเงินคืนได้เป็นรายวัน โดยที่ไม่ต้องรอจ่ายคืนเป็นรายปี” ผู้จัดการ กยศ.กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s