เช็คด่วน!! สพฐ.ประกาศปฏิทินรับนักเรียน ปี’65

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/627583

เช็คด่วน!! สพฐ.ประกาศปฏิทินรับนักเรียน ปี'65

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565, 13.32 น.

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่มี นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธาน กพฐ.เป็นประธานการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน มีหลักการ ดังนี้ 1.การมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 2.สร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณ สอดคล้องกับศักยภาพ 3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว 4.สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น

“การดำเนินการรับนักเรียนจะจัดทำรูปแบบเดิม เหมือนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 แม้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ก็ตาม เพราะ สพฐ. อยู่ระหว่างผลักดันให้สถานศึกษาเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์อยู่แล้ว ดังนั้น การรับนักเรียนจึงไม่เป็นปัญหา เพราะการดำเนินการรับสมัครนักเรียนไม่ได้มาพร้อมกันอยู่แล้ว จึงไม่มีความเป็นห่วง อีกทั้งโรงเรียนมีประสบการณ์เมื่อปีที่ผ่านมาแล้ว เชื่อว่าโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ ส่วนความกังวลเรื่องนการรับแป๊ะเจี๊ยะนั้น จากที่ สพฐ.ดำเนินการจัดทำคู่มือการรับนักเรียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหา ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางที่ให้ไว้ได้ดี ผมจึงไม่ห่วงเรื่องนี้มากนัก” นายอัมพร กล่าว

สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 มีดังนี้

ก่อนประถมศึกษา รับสมัคร 12 – 15 กุมภาพันธ์ เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 12 – 15 กุมภาพันธ์ จับฉลากและประกาศผล 19 กุมภาพันธ์ รายงานตัว 19 กุมภาพันธ์ มอบตัว 26 กุมภาพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร 23 – 27 กุมภาพันธ์ เงื่แนไขพิเศษ (ถ้ามี) 23 – 27 กุมภาพันธ์ จับฉลาก 4 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 5 มีนาคม มอบตัว 12 มีนาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือก (ถ้ามี) รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม สอบคัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม มอบตัว 2 เมษายน ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9 – 10 มีนาคม สอบคัดเลือก 22 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 23 มีนาคม มอบตัว 2 เมษายน เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม สอบคัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม  มอบตัว 2 เมษายน จับฉลาก (ถ้ามี) รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม จับฉลาก 1 เมษายน ประกาศผลและรายงานตัว 1 เมษายน มอบตัว 2 เมษายน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม รับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด ส่วนนักเรียนที่จบม.3 จากโรงเรียนเดิม และโรงเรียนอื่น รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม สอบคัดเลือก 27 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9 – 10 มีนาคม สอบคัดเลือก 23 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 24 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม สอบคัดเลือก 27 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน จับฉลาก (ถ้ามี) รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม จับฉลาก 1 เมษายน ประกาศผลและรายงานตัว 1 เมษายน มอบตัว 2 เมษายน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม สอบคัดเลือก 27 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9 – 10 มีนาคม สอบคัดเลือก 23 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 24 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม สอบคัดเลือก 27 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค รับสมัคร 19 – 23 กุภาพันธ์ สอบคัดเลือกวันที่ 5 มีนาคม ประกาศผล 12 มีนาคม รายงานตัว 15 มีนาคม มอบตัว 21 มีนาคม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://plan.bopp-obec.info/2021/12/24/5599/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s