อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง 4 ภาครวมใจจุดเทียนชัยน้อมรำลึก ร.9 ทุกวันที่ 13 ของเดือน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/628427

อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง 4 ภาครวมใจจุดเทียนชัยน้อมรำลึก ร.9 ทุกวันที่ 13 ของเดือน

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 14.57 น.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน ได้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นักการเมืองท้องถิ่น และ พสกนิกรชาวเทศบาลตำบลขามเรียง ได้จัดพิธีจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะถึงในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดย นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ให้ดำเนินการจุดเทียนชัยน้อมรำลึกทุกวันที่ 13 ของเดือน ไปจนถึง 13 ตุลาคม แล้วจัดงานใหญ่ร่วมกับทางรัฐบาล

ซึ่งทางอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงทุกภาค ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมพลังจุดเทียนเพื่อส่งแสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดิน เปรียบประดุจดั่งจิตอันบริสุทธิ์ของปวงพสกนิกรที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ เพราะพระองค์ท่านเป็น ทรงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

ขณะเดียวกันที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นายสมชัย แสงทอง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ นำพสกนิกร ผู้นำชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น และ ส่วนราชการจังหวัดแพร่ รวมพลังจุดเทียนเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนมาถึงโครงการพระราชดำริ โคก-หนอง-นา-โมเดล ทำให้พสกนิกรชาวไทยมีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองได้สู้กับวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก

ส่วนที่สำนักงานเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายไวทิต ศิริสุวรรณ อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคกลาง ได้นำพสกนิกรรวมใจจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จาก ร.9 ถึง ร.10 สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

และที่อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นายทวี ประหยัด อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคใต้ ได้นำพสกนิกร ผู้นำชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น และคณะอาจารย์ รวมพลังจุดเทียนเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ

นอกจากนั้นแล้ว เมื่อคืนที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ บ้านกลางน้อย ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นางเดชไพวรรณ ชนูนันท์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้ใหญ่บ้านกลางน้อย ได้นำพสกนิกรชาวอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก อบต.และส่วนราชการ ได้จัดพิธีจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

เช่นเดียวกัน ณ บริเวณท่าเรือหนองเล็งทราย บ้านสันสลี ต.เจริญราช อ.แม่ใจ จ.พะเยา นางบุญญิสา อินทร์จันทร์ อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดพะเยา นำอดีตสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดง ร่วมกับทาง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และ ผู้นำชุมชนในอำเภอแม่ใจ จัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมจุดเทียนชัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ กล่าวสดุดีพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน

นายอานนท์ แสนน่าน กล่าวว่า ในวันที่ 13 ของทุกเดือน พวกเราจะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยโครงการในพระราชดำริ น้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อนาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยให้ความรู้และ สติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่ได้น้อมนำ แนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ

“ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำ แนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อ สร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาว ไทยตราบกาลนิรันดร์” นายอานนท์ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s