กาชาดจัดกิจกรรม ‘หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565’ มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ยากไร้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/627622

กาชาดจัดกิจกรรม 'หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565'  มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ยากไร้

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดย พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย อำนาจ แย้มศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, ภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ ผู้แทนภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวได้แก่ ผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว หมวกไหมพรม ถุงเท้า รวมจำนวน 1,000 ชุดชุดวอร์มเด็ก หมวกไหมพรมเด็ก รวมจำนวน 500 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ และตู้ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้ กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 เดิมชื่อกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เริ่มดำเนินงานตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยปฏิบัติงานมาแล้ว 16 จังหวัด รวม 19 ครั้ง (ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 20) ได้แก่ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์นครพนม สกลนคร เชียงราย อุดรธานี เชียงใหม่ อุทัยธานี หนองคาย นครราชสีมา กาญจนบุรี ตาก น่านลำพูน เลย และแม่ฮ่องสอน ซึ่งในปีนี้ ได้มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจำนวน3,500 ชุด เครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก รวม 1,500 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และตู้ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส รวมจำนวน 30 ครอบครัว ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนได้เป็นอย่างมาก สามารถสร้างรอยยิ้ม ความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s