คุณแหน : 12 มกราคม 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/627948

คุณแหน

วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ll ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับ ปิยะ-ภควดี(สุขุม)-จวบจันทร์-สันติ-พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี ที่สูญเสียคุณแม่สิริจันทร์ ภิรมย์ภักดี ถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุรวม 98 ปี เมื่อ 7 ม.ค. ครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นการภายในครอบครัว 7 วัน และกำหนดฌาปนกิจ 16 ม.ค. 17.00 น.ณ เมรุวัดธาตุทอง..(งดรับพวงหรีด)..

ll สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา วิทยา ผิวผ่อง และคณะกรรมาธิการไปเรียนรู้และเยี่ยมชมสถานที่แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชปณิธานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ ปชช. พร้อมร่วมปักดำข้าวและปล่อยพันธุ์ปลา..

ll ยินดีกับณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ที่ได้เป็น ว่าที่อธิบดีกรมการข้าว..

ll ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผอ.ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3อาทิ จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ,ศศิญา ปานตั้น,ดร.ชวลิต นิ่มละออ,ชวลิต หวังธำรง, ดุสิต เต็งไตรรัตน์,ดร.จรวยพรภัทร ลีสมสิริ,ประภาพรรณ เวลเซอร์,เกศนรี จองโชติศิริกุล,ทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์,เอกชัย ตั้งรัตนาวลี,ถาวร เผด็จสุวันนุกูล,ดร.มนนิการ์ ซิงห์ หรือดูรายชื่อที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/chief-of-digital-agro-business-3-20211215…

ll เพื่อนๆ ชาวเภสัช มช. รหัส 27 ยินดีกับ ภก.ประเสริฐหวานยิ่ง ที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในนักศึกษาเก่าม.เชียงใหม่ ดีเด่นประจำปี 2563 สาขาบริหารธุรกิจ จากสมาคมนักศึกษาเก่า ม.เชียงใหม่ งานนี้มีคนร่วมปลื้มอีกคนคือ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี คณะเภสัชฯ มช. ..

ll เฉลิม โกกนุทาภรณ์ต้อนรับ ชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารในหลักสูตร Digital CEO #4ที่ไปเยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น จ.ชลบุรี ซึ่งเป็น Bio-Circular Green Complex แห่งแรกของเอเชีย..

ll วันเกิดของ สดุดี ลิ่มวิไลกุล คุณพ่อป้ายแดง ไม่กล้าออกไปเลี้ยงฉลองที่ไหน เพราะต้องเลี้ยงลูกแฝดชาย-หญิงวัย 9 เดือน ชื่อ น้องภูผา และน้องธารา..ll เพื่อนๆ ปธพ.3 ร่วมยินดีกับ นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ที่ได้เป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ..

ll ใครที่แต่งงานยังไม่มีลูกแล้วอยากได้ลูกปีเสือ ลองไปปรึกษา นพ.วรวัฒน์ ศิริปุณย์ ที่ VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โทร.082-9032035 มีหลายคนชื่นชมคุณหมอเต้ว่าดูแลดีมาก ส่วนใหญ่ไม่ผิดหวัง..

ll ภก.สะเรียง กิจจรูญชัย ไปเป็นCountry Manager ของ Kantus-MGSอยู่ประจำที่ย่างกุ้งกว่า 10 เดือน ยังไม่ได้กลับ กทม. เลย ด้วยสถานการณ์โควิด-19 คาดว่าจะกลับมาเยี่ยมบ้านเดือนหน้า เพื่อนๆ เภสัช มช.รุ่น 43 เตรียมเลี้ยงรับ..

ll รศ.ดร.เรวดีจงสุวัฒน์ เลขานุการโครงการอาหารไทยหัวใจดี เป็นที่ปรึกษา ปรับสูตรอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการใน“วีดิทัศน์อาหารรักษ์หัวใจ”ของ เชฟชุมพล แจ้งไพร ที่มีเมนูเพื่อโภชนาการที่ดีสำหรับทุกช่วงวัย จัดโดย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลองชมได้ที่ https://youtu.be/N5iTqUJP2jc..ll

น้องใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s