คุณแหน : 14 มกราคม 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/628479

คุณแหน

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ll สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562-2563..

llยินดีกับ กาญจนา นิมมานเหมินท์ เป็นกรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิเกิดใหม่“เทพสิริ”..ภารกิจสำคัญจะเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด(ในราคาย่อมเยา/ปานกลาง)..ประธานมูลนิธินพ.ชลิต เชียรวิชัย หมอเก่งจากอเมริกา รับประกันความดีกรรมการทุกท่านด้วย เกือบทั้งหมดเคยเป็น“คนไข้”ที่หมอได้ผ่าดู“หัวใจ”มาแล้ว..ที่อุ่นใจเมื่อเหรัญญิก ย้ำประเด็นรพ.นี้ไม่มี“ผู้ถือหุ้น”..มีกำไรเท่าไหร่มาใช้ในกิจการ(กุศล)ทั้งหมด..สาธุ..

ll เป็นใหญ่เป็นโตกับสถาบันมาตรวิทยาและสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น..แต่ ประยูร เชี่ยววัฒนานอบน้อมตามธรรมเนียม“ลูกอาทิตย์อุทัย”และให้เกียรติรู้คุณคนทำงานทุกระดับ..ทุกวันนี้ยังทำตัวเป็น“ซามูไร”เข็นรถพา“อ๊อกซัง”(ภรรยา)เที่ยวทุกสารทิศ..

ll หอการค้าไทย-สวิส เกิดใหม่ แต่กระฉับกระเฉงเมื่อได้ ณัฏฐิณี อังสกุลอาภรณ์ สาวสวยมือเก่าจากการท่องเที่ยว-การค้าสถานทูตสวิสไปช่วยขับดันแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าของประเทศคุณภาพแห่งนี้..

ll เป็นศิลปินทั้งบ้าน ประคองกูลพงษ์ไพบูลย์ ภรรยากวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์สอนการเขียนภาพสีน้ำ ลูกศิษย์เอก พญ.ลลิตาธีระสิริ ชื่นชมศรัทธาแขวนภาพและกวีนิพนธ์ของ“อาจารย์”ไว้ในคลินิก“บัลวี”นับแต่วันเปิด..

ll จบวิศวะจุฬาฯ และบริหารธุรกิจ ธรรมศาสตร์ สองสถาบันหลักของประเทศ ศิริชัย ฉันทชัยวัฒน์ จึงบริหารบริษัทอย่างมุ่งมั่นถูกต้อง โดยเฉพาะต่อต้านคอร์รัปชั่น..บริษัท เจ.เจ.แอ๊ดวานซ์โปรดักส์ จำกัดรับเชิญเป็น CAC Change Agent..ธุรกิจประเทศไทย จะดีกว่านี้แน่..ถ้ามี“สมาชิก”แยะแยะรศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ยืนยัน..

ll ก่อนเป็นปลัดมหาดไทย สุทธิพงษ์ จุลเจริญทำงานพัฒนาชุมชนมาก่อน จึงรู้ทุกข์สุขของราษฎร..โดยเฉพาะเรื่องอาชีพ“ทำมาหากิน”..วันนี้ชักชวนให้“พ่อเมือง”ทั้งหลายเป็น“ผู้นำ”ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง..Change For Good..น้อมนำแนวพระราชดำริของ“กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ”ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ทุกครัวเรือน..เล่นกันที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย..

ll สวด ม.ร.ว.จุลปรีชากัลยาณะวงศ์ 11-14 ม.ค.18.30 น. ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง ฌาปนกิจ 15 ม.ค. 16.00 น. ..

ll สุธีร์ มั่งมี ลูกศิษย์เอก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เชิญชวนอดีต“พระนวกะ”ครั้งบวชถวายพระราชกุศล งานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9..มาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสมเด็จฯที่ฝากความดีงามไว้ในศาสนจักร..ค่ำศุกร์ที่ 14 ม.ค.นี้..ll

ภิญญ์สิรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s