ดอยคำเดินหน้าเรื่องสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/628399

ดอยคำเดินหน้าเรื่องสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

เพราะห่วงใยในสุขภาพคนไทย ทำให้เดินหน้าเรื่องสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง สำหรับ กิ๊บ-ชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและการตลาด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ล่าสุดเตรียมทัพไปลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “ดอยคำร่วมรักษ์ช้าง ผลักดันไม้ฝาง เพื่อเกษตรกรไทย” ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก (ปม.) ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมถ์ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำแก่นฝางในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์เป็นน้ำสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เป็นอีกหนึ่งทางเเลือกเพื่อสุขภาพให้กับทุกคน ในปี 2565 นี้ เป็นต้นไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s