ติดโอมิครอนดีกว่าฉีดวัคซีนจริงหรือ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/627678

ติดโอมิครอนดีกว่าฉีดวัคซีนจริงหรือ

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.30 น.

มีกระแสที่ส่งต่อกันว่าให้ติดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนก็ได้ เพราะอาการน้อยไม่รุนแรง ลงปอดน้อย จะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้เพราะยังไงโอมิครอนก็หลุดรอดภูมิคุ้มกันของวัคซีนอยู่แล้ว ไขปัญหากับอายุรแพทย์ โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ ยังไงก็ยังน่าจะป้องกันตนเอง และรับวัคซีนเพื่อป้องกันไว้ก่อนดีกว่า เพราะว่า

การระบาดของโอมิครอนเกิดขึ้นเร็วมาก ถึงแม้อาการป่วยรุนแรงจนเข้าโรงพยาบาลมีสัดส่วนน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น แต่ถ้าจำนวนผู้ป่วยเพิ่มอย่างรวดเร็วก็จะทำให้จำนวนผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลสูงมาก จนเกินความสามารถของระบบรักษาพยาบาลได้เหมือนที่ผ่านมา ถึงแม้ไม่อาจป้องกันไม่ให้มีการระบาดได้ แต่ก็ควรชะลอการระบาดให้ไม่เร็วมาก และอย่าลืมว่าตอนนี้เรายังมีเดลต้าอยู่ด้วย

การป่วยด้วยโควิด-19 ไม่ว่าสายพันธุ์อะไรก็ตาม รวมถึงโอมิครอนเป็นการป่วยที่โดดเดี่ยว เดียวดาย ไม่ว่าจะป่วยหนักหรือไม่หนักก็ตาม อาการไม่หนักก็ต้องแยกตัวอยู่ไม่สามารถพบผู้คนได้อย่างน้อย 10 วัน ยิ่งถ้าอาการหนักต้องนอนโรงพยาบาลนอนไอซียูอาจต้องรักษานานกว่านั้นมากขณะอยู่โรงพยาบาลญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครมาเยี่ยม เป็นการป่วยที่ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ

ถึงแม้โอมิครอนจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์อื่นๆ แต่ก็ยังมีโอกาสที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน นอกจากนั้นยังพบว่ามีการติดเชื้อในเด็กเล็กที่ไม่ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลของปัญหาระยะยาวหลังการเป็นโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Long COVID) ว่าเป็นอย่างไรอีกด้วย

การรับวัคซีนอาจช่วยป้องกันโอมิครอนได้ไม่ดีเท่าเดลต้า แต่ก็ยังป้องกันได้บ้าง รวมทั้งทำให้การป่วยรุนแรงที่น้อยอยู่แล้วลดลงอีกด้วยโดยเฉพาะการได้รับการกระตุ้นเข็มที่ 3

การปล่อยให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว โดยละเลยการป้องกันตัวเอง ไม่รับวัคซีนกัน ทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาก อาจทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ต่อจากโอมิครอนที่รุนแรงกว่าก็ได้

หวังว่าโอมิครอนจะช่วยให้การระบาดของโควิด-19 ยุติลงได้ แต่เรายังต้องร่วมมือกันไม่ให้มันระบาดรุนแรงและทำให้เกิดการสูญเสียก่อนที่จะหมดสงครามเชื้อโรคนี้ ด้วยการให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเอง รักษาระยะห่าง เลี่ยงที่ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ปิดที่ระบายอากาศไม่ดี ล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง รับวัคซีนกันให้ครบถ้วน รวมทั้งเข็มที่ 3และตรวจ ATK หากมีอาการหรือสัมผัสกับผู้เป็นโรค

พลอากาศโท นายแพทย์ อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เครดิตภาพจากเว็บไซต์ dw.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s