ททท. สร้างมาตรฐาน SHA Extra Plus ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/628148

ททท. สร้างมาตรฐาน SHA Extra Plus ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

หลังการมาของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบ New Normal ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีเงื่อนไขมากขึ้น โดยเฉพาะเงื่อนไขด้านสุขอนามัย ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง

ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่การสร้างมาตรฐานการจัดการและการบริการเพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สำหรับประเทศไทยมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ชื่อ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และยังได้ต่อยอดอย่างต่อเนื่อง สู่มาตร ฐาน SHA Plus สำหรับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีบุคลากรภายในสถานประกอบการได้รับวัคซีน COVID-19 แล้วเกินกว่า 70%

เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมากขึ้น ททท. จึงต่อยอดด้วยมาตรฐาน SHA Extra Plus อันเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นสำหรับสถานประกอบการโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus แล้ว และพร้อมสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากนโนบายการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

มาตรฐาน SHA Extra Plus นี้ เป็นมาตรฐานที่มีข้อกำหนดด้านโรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศ โดยมีเงื่อนไขคือ 1) โรงแรมที่พักนั้นจะต้องเป็นโรงแรมที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus แล้ว 2) โรงแรม/ที่พักนั้นจะต้องยินยอมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยการเดินทางในรูปแบบ Test & Go/Sandbox 3) โรงแรมที่พักนั้นจะต้องทำสัญญา (MOU) กับโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ และ 4) โรงแรมที่พักนั้นจะต้องมียานพาหนะสำหรับรับนักท่องเที่ยวจากสนามบิน หากครบตามเงื่อนไขดังกล่าว จึงจะเป็นโรงแรมที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus

สำหรับสถานประกอบการโรงแรมที่พักใดที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus แล้ว และสนใจลงทะเบียนรับมาตรฐาน SHA Extra Plus สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: @thailandshaหรือลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://www.thailandsha.com/shapluslogin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s