พช. ชวนตะลุยกินอาหารถิ่นหากินยาก ‘OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19’ รับวิถี New Normal

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/628487

พช. ชวนตะลุยกินอาหารถิ่นหากินยาก 'OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19' รับวิถี New Normal

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 17.10 น.

13มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวโครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ณ ห้อง 3003 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจำหน่าย สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการผลิตและการตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด – 19 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเด่นของแต่ละภูมิภาค นำมาพัฒนาเป็นอาหารพร้อมบริโภค หรือพร้อมปรุงที่มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการยืดอายุผลิตภัณฑ์ และมีการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และอาหาร OTOP ชวนชิม จำนวน 50 ราย ที่มีศักยภาพเพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนวิถีการรับประทานอาหารของผู้บริโภคแบบ Meal Kit หรือชุดอาหารพร้อมปรุง หรือ Ready to Cook หรือ Ready to Eat เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในสังคม New Normal

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทดสอบตลาดใน 2 รูปแบบ คือในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ซึ่งในรูปแบบบออนไลน์ได้ดำเนินการใน 5 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย Robinhood, Shopee, Lazada, Line man, OTOP TO DAY

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 50 รายที่ผ่านกระบวนการพัฒนา และผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และอาหาร OTOP ชวนชิมอีกกว่า 250 ร้านค้า ที่จะขนทัพความอร่อยมาให้เลือกชิม เลือกฟินกัน มากถึง 5 ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1 วันที่ 14 – 20 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ครั้งที่ 2 วันที่ 21 – 27 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 – 27 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ครั้งที่ 4 วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และครั้งที่ 5 วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ อย่างไรก็ตามหากไม่สะดวกเดินทางไปยัง 5 สถานที่ ดังกล่าว ก็ยังมีแพลตฟอร์ม Shopee, Lazada, Robinhood, Lineman, OTOP TO DAY ที่พร้อมที่จะส่งความอร่อยไปจนถึงหน้าบ้านคุณ เพียงแค่คุณสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว และสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทาง Lineman ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป มีบริการจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน สุดท้ายนี้อยากให้ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปพร้อมกัน โดยการร่วมอุดหนุนสินค้าในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป” อธิบดีพช. กล่าวทิ้งท้าย -(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s