สิงห์ เอสเตท ผนึกพันธมิตรจัดกิจกรรม ‘ค่ายผู้นำและเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤตโลกร้อน’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/627944

สิงห์ เอสเตท ผนึกพันธมิตรจัดกิจกรรม   ‘ค่ายผู้นำและเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤตโลกร้อน’

วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถือเป็นโจทย์สำคัญของโลก เป็นข้อสอบที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข ตั้งแต่ระดับผู้นำของประเทศไปจนถึงเด็กๆ ในปัจจุบันปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้างไปยังทุกๆ ส่วนของโลก

ด้วยเหตุนี้ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นดำเนินตามวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental EducationCentre หรือ EEC) จัดกิจกรรม SeaYouTomorrowCamp : FightingClimate Crisis “ค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤตโลกร้อน” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสิงห์ เอสเตท ที่นำพนักงานระดับหัวหน้างาน 15 คน ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่จำนวน 10 คน ร่วมเรียนรู้บนสภาวการณ์จริงในห้องเรียนธรรมชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Agent ที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขวิกฤตโลกร้อน

น.ส.ศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สิงห์ เอสเตท จัดค่ายผู้นำและเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤตโลกร้อนขึ้น ตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท โดยไม่เพียงมุ่งเปิดประสบการณ์และโลกทัศน์ให้กับผู้นำในองค์กร และเยาวชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นความสำคัญว่าทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศ และเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยาก และทำให้เกิดความภูมิใจใน “คุณค่า” ที่สามารถสร้างได้จากตัวเอง และยังสามารถส่งต่อไปถึงคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้อีกด้วย”

กิจกรรมค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน ครั้งนี้ออกแบบและบริหารจัดการค่ายโดย EEC ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยตรง และมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ค่ายเยาวชนที่มีกิจกรรมเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมทั้ง“อเล็กซ์ เรนเดลล์” นักแสดงหนุ่มผู้มีหัวใจรักธรรมชาติ มาให้ความรู้เชิงลึกเพื่อให้ผู้นำ และเยาวชนที่เข้าร่วมได้ศึกษาสิ่งแวดล้อมและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่า ซึ่งจะแบ่งการจัดกิจกรรมค่ายเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เกาะพีพีส่วนค่ายที่สองจัดขึ้นในวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ณ สิงห์ ปาร์ค จ.เชียงราย

โดยในค่ายครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรมในเครือ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 วัน ซึ่งในวันแรก ผู้เข้าร่วมทั้ง 25 คน จะได้เรียนรู้ในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” โดย อเล็กซ์ เรนเดลล์ และอาจารย์บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ที่มาให้ความรู้เบื้องต้นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change โดยในช่วงเช้าเรียนรู้เรื่องสภาพอากาศและภูมิอากาศ  กระบวนการเกิดก๊าซเรือนกระจก และClimate Change รวมถึงเรื่องกรีนและบลูคาร์บอน และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากนั้นในช่วงบ่ายจึงเป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม ก่อนจะออกไปสำรวจพื้นที่จริงเพื่อให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของคาร์บอนในระบบนิเวศธรรมชาติกับ Climate Change ด้วยการวัดค่าน้ำทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างของทรัพยากรสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ และการเก็บตัวอย่างดินในป่าชายเลนเพื่อศึกษากรีนและบลูคาร์บอนในระบบนิเวศ

ส่วนในวันที่ 2 จะเป็นการอบรมเรื่องการสร้างความยั่งยืนท่ามกลางปัญหา Climate Change ผ่านการศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ทางทะเล โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เกาะพีพี ในช่วงเช้า เรื่องปัญหาภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ทะเล และทำกิจกรรมInfo hunt บน worksheet เกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุ์ปลาการ์ตูน รวมทั้งฟังการบรรยายจากวิทยากรเรื่องฉลามและอ่าวมาหยา จากนั้นเดินทางไปสำรวจเส้นทางไปอ่าวโล้ลานะ เพื่อเรียนรู้เรื่องปัญหาขยะในทะเล รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเล และเชื่อมโยงเรื่องความยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ รวมถึงสำรวจทรัพยากรทางทะเลที่เกาะไผ่ และวันสุดท้ายจะเป็นการสรุปการนำเสนอกิจกรรมจากผู้ร่วมแคมป์ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้บริหาร และเด็กชุมชน ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ส่วนนักแสดงหนุ่มหัวใจสีเขียวอเล็กซ์ เรนเดลล์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง EECที่เป็นหนึ่งในวิทยากร บอกว่า “การจัดกิจกรรมนี้เน้นให้ความรู้เชิงลึกเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสนุกสนาน และได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์จากป่าและทะเล ซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ และทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมมีความหมายกับทุกคนที่เข้าร่วมมากขึ้น จนทำให้รู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่าของทะเลและผืนป่าที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยครั้งนี้เรามาจัดกิจกรรมกันที่โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ซึ่งมีพื้นที่และอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ มีทั้งชายหาดและป่าชายเลนให้ได้ศึกษา ที่สำคัญยังได้เห็นถึงการดูแล และให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงแรมอย่างจริงจัง”

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับSeaYouTomorrow เข้าชมได้ที่เว็บไซต์www.SeaYouTomorrow.ORG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s