ส่งต่อความสุขและโอกาสให้น้องๆชายแดนใต้ กับโครงการ‘มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์ ปีที่12’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/628481

ส่งต่อความสุขและโอกาสให้น้องๆชายแดนใต้  กับโครงการ‘มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์ ปีที่12’

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ผ่านไปแล้วกับเทศกาลแห่งความสุขและความสนุกสำหรับเด็กๆ ในปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดโครงการ “มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์”ปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด FROM THE HEARTS TO THE SMILES ของขวัญจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคน ที่ได้จัดขบวนความสนุกและส่งต่อความสุขเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ จังหวัดชายแดนใต้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า เดินทางมาถึงปีที่12 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีความไม่แน่นอนตลอดทั้งปี รู้สึกขอบคุณทุกๆ ฝ่ายเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ ทั้งกองทัพบก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนคนไทยทุกคน ที่ร่วมกันระดมของขวัญ มอบให้กับน้องๆ ชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รวมแล้วกว่า 2 ล้าน 5 แสนชิ้น แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญยิ่งกว่า นั่นคือ การได้เห็นน้องๆ ทุกคนได้เติบโตสมวัย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม ผ่านทุนการศึกษาที่กลุ่มเซ็นทรัลได้มอบให้กับน้องๆ ต่อเนื่องทุกปี และปีนี้เป็นปีที่พิเศษที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนพิเศษรุ่นที่ 1แก่จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดในภาคเหนือเป็นจำนวน 310 ทุนเพื่อแทนความห่วงใย ความปรารถนาดี และกำลังใจจากเรา สอดคล้องคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่มอบไว้ว่า “รู้คิด รู้รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

ด้าน พล.ต.ศุภสิทธิ์ ชิตท้วม ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวว่า ตลอด 12 ปีที่กองทัพบกร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ในโครงการ “มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์” เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่กลุ่มเซ็นทรัลยังคงยึดถือความสุขและรอยยิ้มของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ตั้ง ซึ่งตรงกับหลักปฏิบัติที่กองทัพบกยึดมั่น ในการให้ความช่วยเหลือพร้อมดูแลขวัญและกำลังใจของประชาชนคนไทยทุกคน ในทุกช่วงเวลา สำหรับคาราวานของขวัญในปีนี้ทางกองทัพบกจะช่วยนำลำเลียงไปส่งมอบต่อนั้น กองทัพบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยส่งเสริม และเป็นการมอบโอกาสให้เยาวชนที่ถือเป็นอนาคตของชาติได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

โดยปีนี้ของขวัญกว่า 30,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นจักรยานกว่า 300 คัน, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การเรียนรวมไปถึงทุนการศึกษา ถูกส่งมอบผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ การรับมอบของขวัญในพิธีเปิดโครงการมิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์,การมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ, การแลกคะแนนเดอะวันผ่านแอปพลิเคชั่นเดอะวัน, การสมทบทุนผ่านมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ หรือ Thamdee Crowdfund Site ได้ถูกลำเลียงและกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยรถจีเอ็มซีจากกองทัพบกนับเป็นความร่วมมือร่วมใจครั้งสำคัญมาตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ทุกภาคส่วนลงแรงลงใจเพื่อน้องๆ จังหวัดชายแดนใต้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s