ไทยเวียตเจ็ท เชื่อม ‘หมอพร้อม’ ยกระดับบริการเช็คอินออนไลน์ สะดวกทุกการเดินทาง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/628552

ไทยเวียตเจ็ท เชื่อม ‘หมอพร้อม’ ยกระดับบริการเช็คอินออนไลน์ สะดวกทุกการเดินทาง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 21.39 น.

13 มกราคม 2565 สายการบินไทยเวียตเจ็ท ยกระดับการให้บริการ เชื่อมระบบ “หมอพร้อม” บนระบบเช็คอินออนไลน์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและลดการสัมผัสขณะเดินทาง พร้อมตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เมื่อเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า

ด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” บนระบบเช็คอินออนไลน์ของไทยเวียตเจ็ท ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า พร้อมรับตรารับรองการฉีดวัคซีน รวมถึงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (Antigen Test Kit – ATK) และการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสแบบ RT-PCR บนบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพิ่มความมั่นใจด้วยการลดการสัมผัสบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน มอบประสบการณ์การเดินทางวิถีใหม่

ผู้โดยสารสามารถรับตรารับรองการฉีดวัคซีนโดยการเปิดใช้งานเอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Health Pass) ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store (สำหรับระบบ iOS) หรือ Play Store (สำหรับระบบ Android) จากนั้นลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบหมอพร้อม เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ เลือกเมนู “เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเปิดใช้งานเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อเสร็จสิ้น ข้อมูลเอกสารรับรองสุขภาพของผู้โดยสารจะเชื่อมต่อกับระบบเช็คอินออนไลน์ของสายการบินโดยอัติโนมัติ เมื่อทำการเช็คอินออนไลน์ ผู้โดยสารสามารถระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และรับตราประทับจากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมบนบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ทันที

สายการบินไทยเวียตเจ็ทพร้อมให้บริการเช็คอินออนไลน์สำหรับทุกเส้นทางบินภายในประเทศจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และเส้นทางบินข้ามภูมิภาค ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าได้ภายใน 24 – 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทางได้ที่เว็บไซต์ vzcheckin.vietjetair.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s