การยางฯชวนขึ้นทะเบียนสวน รับประโยชน์กองทุนพัฒนายาง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652166

naewna

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายดิษฐเดช วัฒนาพร ผอ.ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ขณะนี้ กยท.เปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท.ได้ ทั้งเกษตรกรที่สวนยางมีเอกสารสิทธิ และเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลปลูกยางกับ กยท.ก็สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตราที่ระบุใน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย 2558 อาทิ การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางรวมไปถึงการรับความช่วยเหลือตามโครงการต่างๆ ของทางรัฐบาล เช่น โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของกำหนดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางรายใหม่ กำหนดไว้ภายในเดือนมิถุนายน 2565

ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการขึ้นทะเบียนได้ที่ กยท.จังหวัด/สาขา ในพื้นที่หรือที่ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กยท.สำนักงานใหญ่ ถนนบางขุนนนท์ กทม. ได้ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s