เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย บริจาคชุดตรวจโควิด-19 แก่โครงการ Food For Fighters

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652231

เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย บริจาคชุดตรวจโควิด-19  แก่โครงการ Food For Fighters

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 11.01 น.

H.E. Mr. Allan McKinnon เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ บริจาคหน้ากากอนามัย ,ชุดตรวจโควิด-19  และขนม ให้กับโครงการ Food For Fighters โดยมูลนิธิคุวานนันท์ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 โดยมีคุณมกร พงษ์ธนฟฤษ์ อดีตเลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการมูลนิธิ CU Enterprise เป็นตัวแทน Food For Fighters รับมอบในครั้งนี้

นางสาวพันชนะ วัฒนะเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food For Fighters และทีมงาน กล่าวขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตฯและคณะ ที่นำสิ่งของมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมย้ำจะจัดส่งของไปให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 โดยเร็วที่สุด การบริจาคของเอกอัครราชทูตฯและคณะในครั้งนี้ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเสมือนครอบครัวเดียวกันระหว่างไทย-ออสเตรเลีย เชื่อว่าความร่วมมือในการต่อสู้กับโควิด-19 จะช่วยยกระดับความสัมพันธไมตรีระหว่างออสเตรเลียกับไทยให้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s