‘เอนก’เปิดศูนย์’จันทน์กะพ้อ’มรภ.ยะลา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 3 จังหวัดชายแดนใต้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652156

'เอนก'เปิดศูนย์'จันทน์กะพ้อ'มรภ.ยะลา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 22.05 น.

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรภ.ยะลา) โดยมี ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.อว. , ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว.เข้าร่วม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มรภ.ยะลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ที่อาคาร Day Care มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ศูนย์ฯ จันทน์กะพ้อนับเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งในการเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ รวมถึงยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าในอนาคตจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากขึ้น และเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ควรมองเป็นปัญหาหรือภาระ แต่ให้มองเป็นโอกาส ที่จะสร้างธุรกิจหรือสร้างงานที่รองรับสังคมผู้สูงอายุได้ สำหรับศูนย์ฯ จันทน์กะพ้อที่ตนอยากให้เพิ่มเติม คือ การเร่งผลิตนักบริบาลผู้สูงอายุให้มีจำนวนมากขึ้น โดยใช้หลักการ “มาก​ เร็ว​ ดี​ ประหยัด” ตั้งเป้าภายใน 1 – 2 ปี​ ให้มีที่รองรับผู้สูงอายุใน 3 จังหวัดชายแดนอย่างเพียงพอ และทำให้คนในพื้นที่โดยเฉพาะ จ.ยะลา มีงานทำ ในขณะที่ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ที่สำคัญ ยังแสดงให้เห็นว่า มรภ.เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาพื้นที่และรับรู้ทุกข์สุขของคนในชุมชน

ด้าน ผศ.ดร.สุนีย์ เครานวล อาจารย์รับผิดชอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงจันทน์กะพ้อ กล่าวว่า ศูนย์ฯ จันทน์กะพ้อได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการดำเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ที่สนใจ รวมถึงให้บริการผู้สูงอายุแบบไปกลับ โดยจะเปิดให้บริการเดือนมิถุนายน 2565 ตลอดจนอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ที่ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจใช้เวลาเรียนในระยะเวลาสั้น แต่สามารถประกอบอาชีพในสถานบริบาลผู้สูงอายุได้ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อและมีใจรักด้านการดูแล ถือเป็นการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ โดย มรภ.ยะลา จะรับเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในการดูแลผู้สูงอายุ จัดระบบการให้บริการส่งไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ติดตามให้คำแนะนำในด้านมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่ส่งไปดูแลที่บ้าน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง และทำความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผศ.ดร.สุนีย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มรภ.ยะลา ยังมีการศึกษาและมีแนวคิดที่จะขยายผลจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในระดับตำบล โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตามภารกิจของ มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นโอกาสและความท้าทายอย่างยิ่งของบทบาทมหาวิทยาลัยในพื้นที่

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s