ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์รำลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652139

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์รำลึก 100 ปี  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึกชุด 100 ปี วีรสตรีนักประพันธ์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และสดุดีผู้เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อประโยชน์ของชาติ โดยใช้สีม่วงซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์เป็นพื้นหลัง จำหน่ายราคาดวงละ 3 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่ายเป็นภาพพระอนุสาวรีย์ ณ เขื่อนรัชชประภาจ.สุราษฎร์ธานี ในราคา 12 บาท ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่พระประวัติและผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ล่าสุดไปรษณีย์ไทย จึงได้จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึกชุด 100 ปี วีรสตรีนักประพันธ์ที่ทรงมีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านวรรณกรรมและในการรับราชการสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวิภาวดี (รัชนี) รังสิต ทรงเป็นพระธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี ทรงมีพระปรีชาสามารถทางอักษรศาสตร์เช่นเดียวกับพระบิดา โดยใช้นามปากกาว่า ว.ณ ประมวญมารค มีผลงานมากมาย อาทิ ปริศนา รัตนาวดี เจ้าสาวของอานนท์ ฯลฯ ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้ทรงปฏิบัติภารกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยความอุตสาหะวิริยะ จนสิ้นชีพิตักษัยจากเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายระดมยิงใส่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ภายหลังได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และได้มีการเสนอให้ตั้งชื่อถนนซุปเปอร์ไฮเวย์จากดินแดงไปรังสิตว่า “ถนนวิภาวดีรังสิต” เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระองค์ท่าน

แสตมป์ที่ระลึกชุด 100 ปี วีรสตรีนักประพันธ์เป็นพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตประดับเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยใช้สีม่วงซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์เป็นพื้นหลังจำหน่ายราคาดวงละ 3 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่ายเป็นภาพพระอนุสาวรีย์ ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ราคา 12 บาท ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท www.thailandpostmart.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์ โทร.02-5735480, 02-5735463 สั่งจองสินค้าออนไลน์ได้ที่ Line @stampinlove หรือสมัครเป็นสมาชิกแสตมป์ไทยได้ที่เว็บไซต์ ThailandPostMart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s